Υπογραφή Γενικού Μνημονίου Συνεργασίας Πανεπιστημίου Κύπρου και την Parimatch Tech


Μνημόνιο Συνεργασίας υπέγραψαν το Πανεπιστήμιο Κύπρου με την εταιρεία Parimatch Tech, με στόχο την ανάπτυξη από κοινού δράσεων που σχετίζονται με θέματα τεχνολογίας, ανάλυσης δεδομένων, τεχνητής νοημοσύνης, ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού κ.ά.

Το Μνημόνιο προνοεί, μεταξύ άλλων, τη συνδιοργάνωση κοινών επιστημονικών και εκπαιδευτικών εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων, την τοποθέτηση φοιτητών/φοιτητριών και νέων αποφοίτων του Πανεπιστημίου Κύπρου στην Parimatch Tech, την ανταλλαγή πληροφοριών και τεχνογνωσίας σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος και την ενημέρωση των φοιτητών/φοιτητριών και αποφοίτων του Πανεπιστημίου Κύπρου για κενές θέσεις εργασίας στην Parimatch Tech.

Μέσα από τη συνεργασία, προωθείται η ανταλλαγή γνώσεων σε θέματα τεχνολογίας και καινοτομίας και η ανάπτυξη ευκαιριών για τους φοιτητές/φοιτήτριες και απόφοιτους/απόφοιτες του Πανεπιστημίου Κύπρου για τοποθέτηση ή/και εργοδότηση στην Parimatch Tech. Το Πανεπιστήμιο Κύπρου εστιασμένο στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων της φοιτητικής του κοινότητας και στη διασύνδεση με την αγορά εργασίας ανταποκρίνεται θετικά στα καλέσματα για συνεργασία και συνέργεια σε πολλαπλά επίπεδα.

Πληροφορίες για την εταιρεία μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα: https://parimatch.tech/
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


173