Το Πανεπιστημιακό Νηπιαγωγείο συμμετείχε στην Ημέρα Δράσης των Οικολογικών Σχολείων


Πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 12 Νοεμβρίου 2022 υπό την αιγίδα της οργάνωσης «Cymepa» η ημέρα δράσης «Οικολογικά σχολεία». Η δράση έλαβε χώρο στο Metropolis Mall στη Λάρνακα και σε αυτήν συμμετείχαν παιδιά, γονείς και εκπαιδευτικοί.

Κατά την διάρκεια της εκδήλωσης η οργάνωση Cymepa πληροφορούσε τους παρευρισκόμενους για τρόπους εξοικονόμησης ενέργειας, νερού, για την διαδικασία της ανακύκλωσης καθώς και για την προστασία της χλωρίδας και της πανίδας του τόπου. Ταυτόχρονα οι επισκέπτες λαμβάναν ενημερωτικό και πληροφοριακό υλικό.

Οι νηπιαγωγοί του Νηπιαγωγείου «Λητώ Παπαχριστοφόρου» και του Βρεφοκομικού Σταθμού του  Πανεπιστημίου Κύπρου: Κατερίνα Θεοδώρου, Αυξεντία Αυξεντίου, Αρετή Μιχαήλ, Μελίνα Πετρίδου, Κατερίνα Χατζηττοουλή, Δέσποινα Ιωάννου και Πάνυ Χριστοδούλου πραγματοποιήσαν παιχνίδια και δραστηριότητες φυσικών επιστημών. Ενδεικτικά αναφέρονται κάποια από αυτά: δημιουργία αφίσας με θέμα ο κύκλος του νερού, παιχνίδια διαχωρισμού άδειων κουτιών απορριμμάτων σε ανακυκλώσιμα και μη, με βάση το είδος τους, φύτευση φυτών σε ανακυκλώσιμα γλαστράκια, πειράματα αιολικής ενέργειας, χειροτεχνίες με θέμα την γη και την προστασία του πλανήτη μας και άλλα.

Το Νηπιαγωγείο του Πανεπιστημίου Κύπρου χτίζει την περιβαλλοντική συνείδηση των παιδιών

Το Νηπιαγωγείο από την πρώτη χρονιά λειτουργίας του (2011)  έθεσε στόχους, οι οποίοι αφορούσαν την περιβαλλοντική εκπαίδευση και κατ΄ επέκταση την ενδυνάμωση της οικολογικής συνείδησης των μικρών παιδιών. Τα τελευταία οκτώ χρόνια το Σχολείο λαμβάνει ενεργά μέρος στο Πρόγραμμα Οικολογικά Σχολεία της οικολογικής οργάνωσης CYMEPA καθώς και του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού. Κάθε χρόνο και με βάση τους στρατηγικούς στόχους του, το Σχολείο σχεδιάζει χρονιαίο οικολογικό πρόγραμμα με συγκεκριμένες δράσεις, δραστηριότητες, παιχνίδια και επισκέψεις, το οποίο υλοποιείται κάθε Τετάρτη στο πλαίσιο της ημέρας οικολογικής εξερεύνησης. Η οικολογική ομάδα του σχολείου, η οποία αποτελείται από τις νηπιαγωγούς, κα Κατερίνα Θεοδώρου, κα Πάνυ Χριστοδούλου καθώς και από τη Διευθύνουσα κα Νάσια Χαραλάμπους, σχεδιάζει συγκεκριμένο εβδομαδιαίο πρόγραμμα με βάση τις ενότητες του προγράμματος αλλά και τις ανάγκες της κάθε ηλικιακής ομάδας, διαφοροποιώντας το πρόγραμμα σε όσα επίπεδα χρειάζεται.

Το Πανεπιστημιακό Νηπιαγωγείο έχει εναρμονίσει πλήρως τη λειτουργία του Σχολείου με την περιβαλλοντική εκπαίδευση και την προστασία του περιβάλλοντος. Οι περιβαλλοντικές δράσεις  αποτελούν μέρος του αναλυτικού προγράμματος του Σχολείου και ενδυναμώνουν τη φωνή των παιδιών καθώς και τη συμμετοχή τους σε θέματα τα οποία τα αφορούν ως μελλοντικούς πολίτες της κοινωνίας. Μείωση ηλεκτρινής ενέργειας, εξοικονόμηση νερού, ανακύκλωση, φροντίδα των δασών και προστασία του περιβάλλοντος από τα απορρίμματα και τα απόβλητα αποτελούν ένα μέρος των πολιτικών και των κανόνων λειτουργίας του Σχολείου. Το σχολείο έχει πετύχει τη μείωση της ενέργειας σε όλα τα επίπεδα λειτουργίας του σε σχέση με το νερό, τη χρήση του χαρτιού, της ηλεκτρικής ενέργειας και του ρεύματος.

 
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


389