Το YUFE στις πόλεις μας (YUFE in the cities) στο Πανεπιστήμιο Κύπρου


Συνάντηση του YUFE Πακέτου Εργασίας 6 (WP6) 

Στo πλαίσιο της συμμετοχής του Πανεπιστημίου Κύπρου  στη Συμμαχία YUFE (Young Universities for the Future of Europe), διοργανώθηκε με επιτυχία η συνάντηση του Πακέτου Εργασίας 6 (WP6) από τις 21-22 Νοεμβρίου 2022 στο Πανεπιστήμιο Κύπρου.  

Κατά τη διάρκεια συνάντησης και με την ευκαιρία της ολοκλήρωσης της πρώτης περιόδου του YUFE 1.0,  οι συμμετέχοντες/ουσες είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν θέματα που αφορούν την Τελική Έκθεση που θα υποβληθεί από τη Συμμαχία με τη ολοκλήρωση το Σχεδίου αλλά και τις καλές πρακτικές και δράσεις που έχουν αναπτυχθεί από όλα τα πανεπιστήμια της Συμμαχίας κατά την διάρκεια των 3 χρόνων του YUFE.

Ως σημαντικές δράσεις καταγράφονται η δημιουργία 8 Help Desks και 34 εθελοντικών δράσεων YUFE στα 10 πανεπιστήμια της Συμμαχίας. Ως μεγάλη επιτυχία καταγράφεται επίσης η αναγνώριση των Πανεπιστημίων Καρόλου ΙΙΙ (Carlos III) και Ριέκα (Rijeka) στην κατηγορία  “Engaged University of the Year” των  Βραβείων Triple E τον Ιούνιο 2022.

Ο θεσμός «Engaged University of the Year» είναι μια κατηγορία που αναγνωρίζει ιδρύματα που αναπτύσσουν και εφαρμόζουν τη δική τους δέσμευση για τη δημιουργία προστιθέμενης αξίας για την κοινότητα. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη συνεργασία που έχει καθιερωθεί με διάφορους ενδιαφερόμενους φορείς μέσω της οποίας το πανεπιστήμιο δείχνει την ευρεία προσέγγισή του στην κοινωνική δέσμευση και τις σημαντικές κοινωνικές επιρροές.

Ο φετινός νικητής στην κατηγορία αυτή ήταν  το Πανεπιστήμιο Κάρολος ΙΙΙ (Carlos III de Madrid, UC3M), ενώ το  Πανεπιστήμιο της Ριέκα (Rijeka) ανακηρύχθηκε επιλαχών. Αυτή είναι απλώς μια άλλη επιβεβαίωση ότι τα Πανεπιστήμια της Συμμαχίας YUFE αναγνωρίζονται πραγματικά ως μέρος της τοπικής κοινότητας και οικοσυστήματος και μαζί με τους φοιτητές, το διδακτικό και μη διδακτικό προσωπικό του συμβάλλουν ενεργά στη βελτίωση της ποιότητας ζωής όλων των πολιτών στις κοινότητες μας.

Οι συμμετέχοντες/ουσες είχαν επίσης την ευκαιρία να συζητήσουν τις νέες Δράσεις που αναμένεται να αναπτυχθούν κατά την διάρκεια του YUFE 2.0 μέχρι και το 2026.

Είχαν επίσης την ευκαιρία να ξεναγηθούν στην παλιά πόλη της Λευκωσίας και να γευτούν την τοπική κουζίνα.
Comments (0)

Add a new comment:Newsletter


100