Το Πανεπ. Κύπρου έχει απαντήσει τεκμηριωμένα στην Ελεγκτική Υπηρεσία για τα ζητήματα που εγείρονται


«Μελετήσαμε με προσοχή τις διαπιστώσεις και συστάσεις της Ελεγκτικής υπηρεσίας και θα προχωρήσουμε σε βελτιωτικές ενέργειες και δράσεις με πλοηγό μας πάντα τα διεθνή πανεπιστημιακά πρότυπα λειτουργίας».

Δημοσιεύτηκε χθες, 28 Νοεμβρίου 2022, η ειδική έκθεση του Γενικού Ελεγκτή για το Πανεπιστήμιο Κύπρου για τα έτη 2019, 2020. Το Πανεπιστήμιο Κύπρου επιθυμεί να ενημερώσει ότι έχει μελετήσει την έκθεση και τα ευρήματα που καταγράφηκαν και έχει επίσης απαντήσει τεκμηριωμένα στην Ελεγκτική Υπηρεσία για τα ζητήματα που εγείρονται. Αναγνωρίζουμε τον ρόλο των ανεξάρτητων θεσμών και του Γενικού Ελεγκτή στην εμπέδωση της κουλτούρας της διαφάνειας, της αξιοκρατίας και της χρηστής διακυβέρνησης και  θέλουμε να διαβεβαιώσουμε τόσο την Ελεγκτική Υπηρεσία, αλλά και τους υπόλοιπους πολιτειακούς φορείς και την ευρύτερη κοινωνία ότι με αυτές τις αρχές λειτουργεί το Πανεπιστήμιο Κύπρου και το ανθρώπινο δυναμικό του.

Μελετήσαμε με προσοχή τις διαπιστώσεις και συστάσεις της Ελεγκτικής υπηρεσίας και θα προχωρήσουμε σε βελτιωτικές ενέργειες και δράσεις με πλοηγό μας πάντα τα διεθνή πανεπιστημιακά πρότυπα λειτουργίας. Στο Πανεπιστήμιο Κύπρου γνωρίζουμε πολύ καλά ότι η προσαρμοστικότητα και ο εκσυγχρονισμός θα συμβάλουν στην περαιτέρω διάκριση του οργανισμού μας. Θέλουμε έναν οργανισμό ευέλικτο και προσαρμοστικό επειδή θέλουμε να εξυπηρετούμε με υποδειγματικό τρόπο τη φοιτητική κοινότητα και θέλουμε να εργαζόμαστε αποτελεσματικά με τους εταίρους και συνεργάτες μας στην Κύπρο και στο εξωτερικό, παράγοντας ουσιαστική έρευνα με επίδραση.

Είμαστε υπερήφανες/οι για το ακαδημαϊκό και ερευνητικό μας προσωπικό για τις διακρίσεις του και την εξωτερική χρηματοδότηση που διεκδικεί, αλλά και τις ουσιαστικές συνέργειες που καθιερώσαμε αναπτύσσοντας εφαρμογές που βελτιώνουν τη ζωή του πολίτη. Η κτηριακή, πληροφορική και πληροφοριακή υποδομή είναι αυτή που υποστηρίζει το έργο του πανεπιστημίου. Κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει ότι η κρίση και άλλοι παράγοντες επιβράδυναν την κτηριολογική ανάπτυξη του πανεπιστημίου, ωστόσο οι υπηρεσίες και τα σώματα του Πανεπιστημίου έχουν εγκύψει στη διαχείριση των κατασκευαστικών έργων, ώστε αυτά να ολοκληρωθούν το συντομότερο δυνατόν ακολουθώντας τις διαδικασίες.
Comments (1)

  1. Κωνσταντίνος Κωνσταντίνου:
    Nov 30, 2022 at 08:14 AM

    Ο Γενικός Ελεγκτής θα ήταν καλά να μελετήσει το φαινόμενο στο οποίο κάποια τμήματα του πανεπιστημίου προσλαμβάνουν ως καθηγητές παλιούς φοιτητές τους.


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


297