Το biobank.cy έχει επιτύχει την πιστοποίηση ISO 9001:2015


Το Κέντρο Αρστείας για Βιοτράπεζα και Βιοϊατρική Έρευνα biobank.cy έχει επιτύχει την πιστοποίηση ISO 9001:2015, ένα διεθνές πρότυπο που καθορίζει απαιτήσεις για την ανάπτυξη και εφαρμογή του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας (ΣΔΠ).

Για την επίτευξη της εν λόγω πιστοποίησης-ορόσημο στην τριετή λειτουργία του Κέντρου Αριστείας, η ομάδα διαχείρισης του biobank.cy υποβλήθηκε σε διαδικασία αξιολόγησης από την Κυπριακή Εταιρεία Πιστοποίησης (ΚΕΠ) και απέδειξε την ικανότητα του Κέντρου να παρέχει με συνέπεια υπηρεσίες που πληρούν τις απαιτήσεις των εμπλεκομένων μερών, ενώ συμμορφώνεται με ρυθμιστικές απαιτήσεις και κατευθυντήριες γραμμές δεοντολογίας με πλήρη διαφάνεια.

Σε δήλωσή του, ο Διευθυντής του Κέντρου, Καθηγητής Κωνσταντίνος Δέλτας τόνισε ότι η εν λόγω Πιστοποίηση “Αποδεικνύει σε όλους τους ενδιαφερόμενους τη δέσμευσή μας τόσο στην ποιότητα όσο και στην περαιτέρω ανάπτυξη του Κέντρου ενώ ταυτόχρονα καταδεικνύει την συνειδητή αποφασιστικότητα του προσωπικού για επιδίωξη της Αριστείας”. Από πλευράς της, η Υπεύθυνη Ποιότητας του Κέντρου Αριστείας, κ. Στέλλα Αντωνίου, σημείωσε ότι “Οι γερές βάσεις που έχουμε θέσει με την πιστοποίηση ISO 9001:2015, θα επιτρέψουν στην ομάδα μας να αναπτύξει περαιτέρω το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας και να ενσωματώσει τις διαδικασίες της βιοτράπεζας και του διαγνωστικού εργαστηρίου με στόχο την επίτευξη διαπιστεύσεων ISO 20387 και ISO 15189”.

Βασιζόμενο σε μια υποδομή βιοϊατρικής έρευνας αιχμής, το Κέντρο Αριστείας biobank.cy φιλοδοξεί να παραγάγει νέα γνώση για τη βελτίωση της ανθρώπινης υγείας, συμβάλλοντας έτσι στην πρόληψη, τη διάγνωση, την πρόγνωση και τη θεραπεία ασθενειών. Με ξεκάθαρο όραμα, το Κέντρο επιδιώκει τη συνεχή αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών του.
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


226