Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ Πανεπιστημίου Κύπρου και Συμβουλίου Υδατοπρομήθειας Λεμεσού


Με τόχο την έξυπνη παρακολούθηση και διαχείριση δικτύων νερού

Μνημόνιο Συνεργασίας, με στόχο την έξυπνη παρακολούθηση και διαχείριση δικτύων νερού υπεργράφη μεταξύ του Πανεπιστημίου Κύπρου και του Συμβουλίου Υδατοπρομήθειας Λεμεσού (ΣΥΛ), την Παρασκευή, 2 Δεκεμβρίου 2022. Το Μνημόνιο Συνεργασίας υπέγραψαν εκ μέρους του Πανεπιστημίου Κύπρου ο Πρύτανης, Καθηγητής Τάσος Χριστοφίδης και εκ μέρους του Συμβουλίου Υδατοπρομήθειας Λεμεσού ο Γενικός Διευθυντής του Συμβουλίου, κ. Σωκράτης Μεταξάς.

Το Μνημόνιο Συνεργασίας περιλαμβάνει την επιστημονική συνεργασία μεταξύ του ΣΥΛ και άλλων Τμημάτων και οντοτήτων του Πανεπιστημίου Κύπρου που ασχολούνται με θέματα διαχείρισης υδάτινων πόρων, την προώθηση και υλοποίηση κοινών προγραμμάτων, μελετών και ερευνών με στόχο την αντιμετώπιση προβλημάτων σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος, τη συνεργασία για υλοποίηση ερευνητικών προγραμμάτων χρηματοδοτούμενων από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από εθνικούς πόρους και την ανταλλαγή πληροφοριών και τεχνικών δεδομένων για πρωτόκολλα παρακολούθησης και διαχείρισης υδάτινων πόρων.

Ακόμα, το Μνημόνιο Συνεργασίας προνοεί την από κοινού πρόσβαση σε όργανα μετρήσεων και σε εξοπλισμό με σκοπό την ανταλλαγή πληροφοριών και δεδομένων για ερευνητικούς σκοπούς, καθώς και τη συνδιοργάνωση σεμιναρίων, εργαστηρίων, διαλέξεων και άλλων συναφών δραστηριοτήτων που σκοπό θα έχουν τη διάχυση της επιστημονικής γνώσης τόσο προς την επιστημονική κοινότητα όσο και προς το κοινό σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος.

Κατά την τελετή υπογραφής, ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κύπρου, Καθηγητής Τάσος Χριστοφίδης, εξέφρασε την ικανοποίησή του για την υπογραφή του Μνημονίου, η οποία θα δώσει την ευκαιρία σε ερευνητικά κέντρα και οντότητες του Πανεπιστημίου Κύπρου να συμβάλουν θετικά στην αντιμετώπιση προβλημάτων που αφορούν τα δίκτυα νερού. Το Πανεπιστήμιο Κύπρου, συνέχισε ο Πρύτανης, αξιοποιώντας την τεχνογνωσία και την ερευνητική υποδομή που διαθέτει, μπορεί να βοηθήσει τους οργανισμούς κρίσιμων υποδομών, όπως το ΣΥΛ, να αντιμετωπίσουν και να διαχειριστούν τις σύγχρονες προκλήσεις, με απώτερο στόχο το όφελος προς την κοινωνία.

Ο Γενικός Διευθυντής του ΣΥΛ. κ. Σωκράτης Μεταξάς, ανάφερε ότι η υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας επισφραγίζει τη συνέχιση και ενδυνάμωση της συνεργασίας μεταξύ του Συμβουλίου Υδατοπρομήθειας Λεμεσού και του Πανεπιστημίου Κύπρου. Αυτή η συνεργασία, είπε ο κ. Μεταξάς, ξεκίνησε πριν από 15 χρόνια περίπου με το Κέντρο Αριστείας «Κοίος» και αυτή τη στιγμή επεκτάθηκε και σε άλλα τμήματα και οντότητες του Πανεπιστημίου Κύπρου, όπως το Διεθνές Ερευνητικό Κέντρο Νερού Νηρέας, το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και το Τμήμα Χημείας. Καταλήγοντας, ο κ. Μεταξάς, είπε ότι το ΣΥΛ θα αξιοποιήσει τα αποτελέσματα της συνεργασίας με στόχο την καλύτερη διαχείριση της υποδομής του δικτύου νερού της Λεμεσού και κατ’ επέκταση τη βελτίωση των υπηρεσιών που προσφέρει στους καταναλωτές του.

Ο Επίκουρος Καθηγητής Έρευνας του Κέντρου Αριστείας για Έρευνα και Καινοτομία «Κοίος» του Πανεπιστημίου Κύπρου, Δρ Δημήτρης Ηλιάδης, αναφέρθηκε στους σημαντικότερους σταθμούς της συνεργασίας του ΣΥΛ με το Πανεπιστήμιο Κύπρου, τονίζοντας ότι το ΣΥΛ ήταν από τους πρώτους οργανισμούς υποδομών στην Κύπρο που αντιλήφθηκαν τη σημασία της συνεργασίας με ακαδημαϊκά ιδρύματα, καθώς και της συμμετοχής τους σε ερευνητικά έργα, με στόχο την προώθηση τεχνολογιών που σήμερα εντάσσονται στο ευρύτερο πλαίσιο των Ευφυών Δικτύων Νερού. Μέσω της συνεργασίας, πρόσθεσε ο Δρ Ηλιάδης, θα δημιουργηθούν εργαλεία που θα βοηθήσουν στην πιο αποδοτική λειτουργία του συστήματος διανομής νερού, στη βελτίωση της ανθεκτικότητας και της ευρωστίας του και στην μείωση του ρίσκου σοβαρών επιπτώσεων από απρόβλεπτα περιστατικά.
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


525