42 ακαδημαϊκοί του Πανεπ. Κύπρου στις/τους κορυφαίες/ους επιστήμονες παγκοσμίως το 2022


Στη λίστα της ομάδας του Πανεπιστημίου Stanford  περιλαμβάνονται οι κορυφαίοι/κορυφαίες 100.000 επιστήμονες παγκοσμίως από όλα τα επιστημονικά πεδία, καθώς και το 2% των κορυφαίων ερευνητών/τριών του επιστημονικού τους υποπεδίου

42 ακαδημαϊκοί και ερευνήτριες/ές που παρήγαγαν έργο στο  Πανεπιστήμιο Κύπρου περιλαμβάνονται στην ανανεωμένη ετήσια κατάταξη των κορυφαίων επιστημόνων του κόσμου με τίτλο, “Data for updated science-wide author databases of standardized citation indicators” («Επιστημονικά Επικαιροποιημένες βάσεις δεδομένων τυποποιημένων δεικτών παραπομπών») που δημοσιεύτηκε τον Οκτώβριο του 2022. Η ανάλυση εκπονήθηκε από ομάδα ειδικών του Πανεπιστημίου Stanford, υπό τον Καθηγητή John Ioannidis και διεξήχθη με βάση αριθμό δεικτών με επίκεντρο τον αντίκτυπο του δημοσιευμένου ερευνητικού έργου κατά τη διάρκεια του έτους 2021 και την επίδραση του συνολικού έργου των ερευνητριών/των και αφορά σε αξιολόγηση των δεικτών αυτών για πέραν των 8,000,000 επιστημόνων ανά το παγκόσμιο. Η εν λόγω λίστα προσδιορίζει τις/ους κορυφαίες/ους μελετήτριες/τές στους τομείς της ειδικότητάς τους, ενώ η επιλογή των μελετητών/τριών γίνεται βάσει των αναφορών που γίνονται στις δημοσιεύσεις τους από άλλες/ους συγγραφείς σε όλο τον κόσμο.

Στη λίστα της ομάδας του Πανεπιστημίου Stanford η οποία είναι διαθέσιμη εδώ, περιλαμβάνονται οι κορυφαίοι/κορυφαίες 100.000 επιστήμονες παγκοσμίως από όλα τα επιστημονικά πεδία, καθώς και το 2% των κορυφαίων ερευνητών/τριών του επιστημονικού τους υποπεδίου, που έχουν δημοσιεύσει τουλάχιστον πέντε άρθρα. 195,605 επιστήμονες περιλαμβάνονται στη λίστα που συγκαταλέγει τις/ους ερευνήτριες/τές με βάση το συνολικό τους έργο και 200,409 επιστήμονες/ ερευνητές/τριες στη βάση δεδομένων για το πρόσφατο έτος. Στις δύο πιο πάνω λίστες περιλαμβάνονται συνολικά 41 επιστήμονες που εργάζονται ή εργάστηκαν στο Πανεπιστήμιο Κύπρου.

Η κατάταξη ανακοινώνεται ετησίως και αξιολογεί την επίδοση των ακαδημαϊκών παγκοσμίως σε σχέση με τα ερευνητικά τους αποτελέσματα και τις ετεροαναφορές στις δημοσιεύσεις τους, ταξινομώντας τους σε 22 επιστημονικά πεδία και 176 υποπεδία. Οι συμπεριληφθείσες/έντες επελέγησαν με χρήση διαφόρων αντικειμενικών κριτηρίων όπως τον αντίκτυπο στο σύνολο των πρωτότυπων επιστημονικών εργασιών που δημοσιεύονται ανά τον κόσμο μέσω ετεροαναφορών ή μέσω του συντελεστή αντίκτυπου (impact factor) του περιοδικού των δημοσιεύσεων, τον αριθμό άρθρων ως πρώτο όνομα, μονογραφίες κ.λπ.

Τα μέλη ακαδημαϊκού/ ερευνητικού προσωπικού, τα οποία εργάζονται ή εργάστηκαν στο Πανεπιστήμιο Κύπρου και βρίσκονται στους/στις κορυφαίους/κορυφαίες επιστήμονες παγκοσμίως σύμφωνα με τις επικαιροποιημένες λίστες Νοεμβρίου 2022 είναι οι ακόλουθοι/ες (με αλφαβητική σειρά):

 

Βαθμίδα

Όνομα

Επίθετο

Τμήμα

1

Καθηγήτρια

Χαρούλα

Αγγελή

Τμήμα Επιστημών της Αγωγής

2

Καθηγήτρια

Κωνσταντία

Αλεξάνδρου

Τμήμα Φυσικής

3

Ειδικός Επιστήμονας

Αλέξανδρος

Αρσάλης

Ερευνητική Μονάδα ΦΩΣ, Πολυτεχνική Σχολή

4

Καθηγητής

Νίκος

Βαφέας

Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

5

Καθηγητής

Γεώργιος

Γεωργίου

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

6

Καθηγητής

Γιώργος

Γεωργίου

Τμήμα Μαθηματικών και Στατιστικής

7

Ομότιμος Καθηγητής

Στέλιος

Γεωργίου

Τμήμα Επιστημών της Αγωγής

8

Καθηγητής

Σταύρος

Γκράβας

Ιατρική Σχολή

9

Καθηγητής

Μάριος

Δικαιάκος

Τμήμα Πληροφορικής

10

Καθηγητής

Γεώργιος

Έλληνας

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών  

11

Καθηγητής

Άγγελος

Ευσταθίου

Τμήμα Χημείας

12

Καθηγητής

Ζαχαρίας

Ζαχαρία

Τμήμα Επιστημών της Αγωγής

13

Καθηγητής

Σταύρος

Ζένιος

Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Δημόσιας Διοίκησης

14

Αναπληρωτής Καθηγητής

Σταύρος

Ιεζεκιήλ

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

15

Καθηγητής

Ανδρέας

Καραγεώργης

Τμήμα Μαθηματικών και Στατιστικής

16

Καθηγητής

Παναγιώτης Α.

Κουτεντής

Τμήμα Χημείας

17

Αναπληρωτής Καθηγητής

Ιωάννης

Κρικίδης

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

18

Καθηγητής

Λεωνίδας

Κυριακίδης

Τμήμα Επιστημών της Αγωγής

19

Ερευνητής Λέκτορας

Χρίστος

Κύρκου

Κέντρο Αριστείας για Έρευνα και Καινοτομία "ΚΟΙΟΣ"

20

Καθηγητής

Λεωνίδας

Λεωνίδου

Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Δημόσιας Διοίκησης

21

Επίκουρος Καθηγητής

Παντελής

Ματθαίος

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

22

Ερευνητής

Μιχάλης

Μαυροβουνιώτης

Κέντρο Αριστείας για Έρευνα και Καινοτομία "ΚΟΙΟΣ"

23

 Ερευνήτρια

Ειρήνη

Μιχαήλ- Κορδάτου

Νηρέας - Διεθνές Ερευνητικό Κέντρο Νερού

24

Καθηγητής

Ανδρέας

Όθωνος

Τμήμα Φυσικής

25

Αναπληρωτής Καθηγητής

Γιώργος

Πάλλης

Τμήμα Πληροφορικής

26

Καθηγητής

Πάνος

Παπαναστασίου

Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος

27

Καθηγητής

Κώστας

Πατρίκιος

Τμήμα Χημείας

28

Καθηγητής

Χριστόφορος

Πισσαρίδης

Τμήμα Οικονομικών

29

Καθηγητής

Μάριος

Πολυκάρπου

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

30

Αναπληρωτής Καθηγητής

Τριαντάφυλλος

Στυλιανόπουλος

Τμήμα Μηχανικών Μηχανολογίας και Κατασκευαστικής

31

Καθηγητής

Αναστάσιος

Τασιόπουλος

Τμήμα Χημείας

32

Επίκουρος Καθηγητής

Στέλιος

Τιμοθέου

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

33

Καθηγητής

Λένος

Τριγιώργης

Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

34

Καθηγητής

Χαρίδημος

Τσούκας

Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Δημόσιας Διοίκησης 

35

Αναπληρωτής Καθηγητής

Κώστας

Φάντης

Τμήμα Ψυχολογίας

36

Καθηγήτρια

Δέσπω

Φάττα-Κάσσινου

Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος

37

Καθηγητής

Κωνσταντίνος

Φωκιανός

Τμήμα Μαθηματικών και Στατιστικής

38

Αναπληρωτής Καθηγητής

Χαράλαμπος

Χαραλάμπους

Τμήμα Επιστημών της Αγωγής

39

Αναπληρωτής Καθηγητής

Χαράλαμπος Α.

Χαραλάμπους

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

40

Καθηγητής

Χαράλαμπος Δ.

Χαραλάμπους

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

41

Καθηγητής

Χριστόφορος

Χατζηκωστής

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

42

Καθηγητής

Συμεών

Χριστοδούλου

Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος

 Πηγή:

https://elsevier.digitalcommonsdata.com/datasets/btchxktzyw/5?fbclid=IwAR1KfugkLkNJcC8QdwzFqUyMVw-ts7GuG8HTxVrO9rwB50seU2K27HMrcqk

 
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


1834