Ανανέωση Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ ΕΒΕ Λευκωσίας και Πανεπιστημίου Κύπρου


Σε ανανέωση του Μνημονίου Συνεργασίας με το Πανεπιστήμιο Κύπρου προχώρησε το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Λευκωσίας τη Δευτέρα, 9 Ιανουαρίου 2023. Την ανανέωση του Μνημονίου Συνεργασίας υπέγραψαν ο Πρόεδρος του ΕΒΕ Λευκωσίας κ. Μιχάλης Μουσιούττας και ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κύπρου Καθηγητής Τάσος Χριστοφίδης, στην παρουσία της ολομέλειας του Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου Λευκωσίας. 

Το Μνημόνιο Συνεργασίας καταδεικνύει την επιθυμία των δυο οργανισμών να συνεργαστούν μέσα από μια κοινή προσπάθεια για προώθηση της επιχειρηματικής, οικονομικής, επιστημονικής, εκπαιδευτικής και πολιτιστικής συνεργασίας. Αποσκοπεί, επίσης, στην επέκταση της ήδη στενής συνεργασίας μεταξύ τους, προκειμένου να συνδέσουν την εκπαίδευση και την έρευνα που παρέχεται στο Πανεπιστήμιο με τις επιχειρήσεις-μέλη του Επιμελητηρίου Λευκωσίας αλλά και για να αναπτύξουν κοινές πρωτοβουλίες σε θέματα καινοτομίας, εκπαίδευσης – κατάρτισης, εφαρμοσμένης έρευνας και προώθησης της επιχειρηματικότητας, λαμβάνοντας υπόψη τα σύγχρονα δεδομένα και τις ανάγκες της πραγματικής οικονομίας.

Ο Πρόεδρος του ΕΒΕ Λευκωσίας κ. Μιχάλης Μουσιούττας, καλωσορίζοντας τον Πρύτανη του Πανεπιστήμιου Κύπρου και την Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Υπηρεσίας Διεθνών Σχέσεων, τόνισε εμφαντικά την ιδιαίτερη σημασία την οποία αποδίδει το Επιμελητήριο στη συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Κύπρου και γενικότερα την ακαδημαϊκή και ερευνητική κοινότητα του τόπου. Προβαίνοντας σε μια σύντομη αναδρομή, ο κ. Μουσιούττας ανέφερε ότι το 2014, ανταποκρινόμενοι στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η οικονομία και κοινωνία και τονίζοντας τον ιδιαίτερο ρόλο που διαδραματίζουν η έρευνα και καινοτομία, το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Λευκωσίας και το Πανεπιστήμιο Κύπρου αποφάσισαν όπως προχωρήσουν με την υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας. Στο πλαίσιο του Μνημονίου Συνεργασίας, το ΕΒΕ Λευκωσίας και το Πανεπιστήμιο Κύπρου, διοργάνωσαν ημερίδες, συναντήσεις εργασίας για ανταλλαγή απόψεων και εμπειρογνωμοσύνης, αλλά και εκατέρωθεν συμμετοχή σε ad hoc Επιτροπές και Επιτροπές Εργασίας.

Με τη σειρά του, ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κύπρου, Καθηγητής Τάσος Χριστοφίδης, ευχαρίστησε το Δ.Σ. του Επιμελητηρίου για τη θερμή υποδοχή και την ανανέωση του Μνημονίου, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στην αμφίδρομη συνεργασία η οποία υπάρχει μεταξύ των δύο Μερών, ειδικά μέσα από τη συμμετοχή ακαδημαϊκών στις Επιτροπές του ΕΒΕΛ. Παράλληλα, ο Δρ Χριστοφίδης αναγνώρισε τη σημασία για τη συνεργασία με τους παραγωγικούς και επιχειρηματικούς φορείς της χώρας, καθώς μέσα από τη συνέργεια ενισχύονται η γνώση, η έρευνα και η καινοτομία. Ο Δρ Χριστοφίδης τόνισε επίσης την ανάγκη ανάπτυξης δεξιοτήτων στους φοιτητές και στις φοιτήτριες του Πανεπιστημίου Κύπρου σε θέματα επιχειρήσεων, κάτι το οποίο μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσα από την υλοποίηση των προνοιών του Μνημονίου Συνεργασίας.

Οι κ.κ. Χριστοφίδης και Μουσιούττας συμφώνησαν ότι θα πρέπει το εκπαιδευτικό μας σύστημα να έχει περισσότερους/-ες απόφοιτους και απόφοιτες στους τομείς των STEM, (Science, Technology, Engineering, Mathematics). Χωρίς τέτοιες δεξιότητες, σημείωσαν και οι δυο, δεν θα μπορέσουμε να σπρώξουμε τα όρια της  γνώσης, της καινοτομίας και  της τεχνολογίας στον τόπο μας, δεν θα καταφέρουμε να υποστηρίξουμε τις ντόπιες  επιχειρήσεις να καινοτομήσουν αλλά και τις ξένες εταιρείες τεχνολογίας να παραμείνουν στη χώρα μας.

Τέλος, εξέφρασαν την επιθυμία να ενισχυθεί περαιτέρω η συνεργασία του Πανεπιστημίου Κύπρου και ΕΒΕ Λευκωσίας με συγκεκριμένα μέτρα /εισηγήσεις που θα επεξεργαστούν στα πλαίσιο του Μνημονίου.
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


180