Εξετάσεις για αποφοίτους Ιατρικών Σχολών, εκτός Ε.Ε.


Το Κέντρο Επιστημονικής Επιμόρφωσης, Αξιολόγησης και Ανάπτυξης (Κ.ΕΠ.Ε.Α.Α) και η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κύπρου σε συνεργασία με το ΚΥΣΑΤΣ διοργανώσει γραπτές εξετάσεις για αποφοίτους Ιατρικών Σχολών, οι οποίες δεν λειτουργούν σε κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με στόχο την αναγνώριση των πτυχίων τους από το ΚΥΣΑΤΣ.  Η γραπτή εξέταση αφορά όπου απαιτείται ΜΟΝΟ επιτυχία στις ειδικές εξετάσεις στα μαθήματα Παθολογίας, Παιδιατρικής και Χειρουργικής σύμφωνα με την παραπεμπτική επιστολή του ΚΥΣΑΤΣ.

Οι  εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν ως ακολούθως:

Παθολογία:   13 Μαρτίου 2023

Παιδιατρική: 17 Μαρτίου 2023

Χειρουργική: 22 Μαρτίου 2023

Η εξέταση θα είναι σε ηλεκτρονική μορφή και ενιαία για τα τρία (3) μαθήματα και η επιτυχία στην εξέταση προϋποθέτει την εξασφάλιση 50% επιτυχία σε κάθε από ένα από τα τρία μαθήματα ξεχωριστά. Σε περίπτωση αποτυχίας, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να επαναλάβουν την εξέταση και στα τρία (3) μαθήματα, κατά την επόμενη εξεταστική περίοδο.

Οι εξετάσεις θα προσφέρονται μόνο στην Ελληνική Γλώσσα.

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη διεξαγωγή των γραπτών εξετάσεων είναι η συμμετοχή τουλάχιστον 5 υποψηφίων.

Για πληροφορίες και εγγραφές στο http://www.ucy.ac.cy/kepeaa/el/ μέχρι τις 11 Φεβρουαρίου 2023.

Κ.ΕΠ.Ε.Α.Α

Τηλ.: 22894148/4151

[email protected]
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


212