Μεταπτυχιακό στη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού του Πανεπιστημίου Κύπρου


«Η Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού (Δ.Α.Δ.) είναι ένα απαραίτητο συστατικό στην ανταγωνιστικότητα, αποτελεσματικότητα και βιωσιμότητα οποιουδήποτε οργανισμού», τονίζει η  Καθηγήτρια Ελένη Σταύρου, Διευθύντρια  του Προγράμματος

Ένα καινοτόμο, μοναδικό, Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών προσφέρει το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Δημόσιας Διοίκησης του Πανεπιστημίου Κύπρου. Πρόκειται για το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού (MSc. Human Resource Management), το οποίο παρέχει σφαιρική και εις βάθος γνώση στον τομέα της Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού (Δ.Α.Δ.), ώστε να εφοδιάζει τους/τις απόφοιτούς του με σημαντικό πλεονέκτημα στη μετέπειτα καριέρα τους. Το Πρόγραμμα είναι κατάλληλο για άτομα με ή χωρίς προηγούμενο υπόβαθρο στη Δ.Α.Δ. Κύριος στόχος του είναι να παρέχει ένα εποικοδομητικό περιβάλλον, όπου οι φοιτητές/τριες αποκτούν ένα ισχυρό υπόβαθρο, είτε για να συνεχίσουν για διδακτορικές σπουδές, είτε για να αναπτυχθούν ως επαγγελματίες στο χώρο της Δ.Α.Δ. H διάρκεια των σπουδών είναι από 3 έως 8 εξάμηνα.

Η Καθηγήτρια Ελένη Σταύρου, Διευθύντρια του Μεταπτυχιακού Προγράμματος στη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού σημειώνει ότι το Πρόγραμμα έχει διαμορφωθεί σύμφωνα με πρότυπα που υιοθετήθηκαν σε παρόμοια προγράμματα σε κορυφαία πανεπιστήμια, διεθνώς. «Μέσω των προσφερόμενων διαλέξεων, το πρόγραμμα παρέχει την ακαδημαϊκή γνώση και το υπόβαθρο για την εξειδίκευση στη διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού. Την ίδια στιγμή, μέσω των εργαστηρίων, προετοιμάζει τους/τις επαγγελματίες στον χώρο για να χρησιμοποιούν τα σύγχρονα πρακτικά εργαλεία με σκοπό την ορθότερη διαχείριση των ανθρώπινων πόρων ενός οργανισμού. Η Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού είναι ένα απαραίτητο συστατικό στην ανταγωνιστικότητα, αποτελεσματικότητα και βιωσιμότητα οποιουδήποτε οργανισμού», τονίζει η Καθηγήτρια Ελένη Σταύρου.

Tο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού προσφέρεται στην αγγλική γλώσσα και προσφέρει διάφορες επιλογές, όπως πιο κάτω:

  • Πρόγραμμα Μερικής Φοίτησης (διάρκειας 30 μηνών που μπορεί να επεκταθεί μέχρι και 48 μήνες). Το πρόγραμμα μερικής φοίτησης απευθύνεται κυρίως σε επαγγελματίες που επιθυμούν ν’ ακολουθήσουν μεταπτυχιακές σπουδές, ενώ ταυτόχρονα έχουν ένα απαιτητικό πρόγραμμα εργασίας.
  • Πρόγραμμα Πλήρους Φοίτησης (διάρκειας 18 μηνών), το οποίο ακολουθεί εντατικότερο πρόγραμμα διδασκαλίας.
  • Υποτροφίες Εκπτώσεις. Ως μη κερδοσκοπικό πρόγραμμα, το Μεταπτυχιακό στη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού έχει τη δυνατότητα να προσφέρει σε ορισμένο αριθμό στελεχών του Δημόσιου Τομέα υποτροφίες και εκπτώσεις στα πιο πάνω προγράμματα, στα ήδη χαμηλά δίδακτρα, υπό προϋποθέσεις και κριτήρια, που εφαρμόζονται κατά περίπτωση.

Κριτήρια Εισδοχής

  • Αναγνωρισμένο Προπτυχιακό Δίπλωμα, με ελάχιστο βαθμό 7.0 (με άριστα 10) ή ισοδύναμα (π.χ. 2:1 με βάση το σύστημα του Ηνωμένου Βασιλείου). Η θεματική ενότητα του πτυχίου δεν αφορά.
  • Πιστοποιητικό πολύ καλής γνώσης της αγγλικής γλώσσας, ισοδύναμου επιπέδου τουλάχιστον C1 του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς Ξένων Γλωσσών (Common European Framework of Reference for Languages - CEFR), π.χ. IELTS Academic 7.0, Aptis Advanced C1, TOEFL iBT 95, IGCSE / GCE B.
  • Δύο συστατικές επιστολές από ακαδημαϊκούς ή/και προϊστάμενους στη δουλειά.
  • Βιογραφικό σημείωμα και Συνοδευτική Επιστολή για δήλωση ενδιαφέροντος (500 λέξεις).
  • Προσωπική συνέντευξη (στα ελληνικά και στα αγγλικά).

Υποβολή Αιτήσεων

Γίνονται δεκτές αιτήσεις μέχρι 31 Μαρτίου 2023 με έναρξη φοίτησης τον Σεπτέμβριο 2023. Οι υποψήφιοι/ες που ενδιαφέρονται, θα πρέπει να υποβάλουν την αίτησή τους ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά στον πιο κάτω σύνδεσμο: 

https://www.ucy.ac.cy/mschrm/application/?lang=el

Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στο Ηλεκτρ. Ταχυδρ.: [email protected] ή στα τηλέφωνα:

Συντονιστής Προγράμματος: +357 2289 - 3635

Γραμματεία Τμήματος:  +357 2289 - 3650 / 3740

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα: https://www.ucy.ac.cy/mschrm/?lang=el
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


269