Συνάντηση του Τμήματος Μηχανικών Μηχανολογίας και Κατασκευαστικής του Παν. Κύπρου


«…φοιτητές και απόφοιτοι συνομιλούν…»

Την Τετάρτη 25/1/2023 πραγματοποιήθηκε ακόμα μία συνάντηση προπτυχιακών φοιτητών/τριών του Τμήματος Μηχανικών Μηχανολογίας και Κατασκευαστικής με απόφοιτους στo πλαίσιο της σειράς εκδηλώσεων του Τμήματος  «Ορίζοντες στη Μηχανολογία Μηχανική». Η σειρά σεμιναρίων στοχεύει στην ενημέρωση των προπτυχιακών φοιτητών σχετικά με το αντικείμενο της Μηχανολογίας, την ευρύτητα του πεδίου καθώς επίσης και τις επαγγελματικές προοπτικές. Έναυσμα για συζήτηση αποτελούν οι παρουσιάσεις που πραγματοποιούνται από απόφοιτους του Τμήματος ή άλλους μηχανικούς που εργοδοτούνται σε διάφορους τομείς στην Κύπρο και στο εξωτερικό, οι οποίοι καλούνται να παρουσιάσουν στους φοιτητές το αντικείμενο εργασίας τους και τις εμπειρίες τους. Κατά τη διάρκεια των σεμιναρίων οι φοιτητές/τριες έχουν την ευκαιρία να συζητήσουν για θέματα που τους ενδιαφέρουν.

Η συγκεκριμένη συνάντηση είχε ως τίτλο,  «…φοιτητές και απόφοιτοι συνομιλούν …», όπου προσκλήθηκαν απόφοιτοι/ες του Τμήματος Μηχανικών Μηχανολογίας και Κατασκευαστικής για να συζητήσουν με τους προπτυχιακούς φοιτητές/τριες από όλα τα έτη σπουδών. Το Τμήμα ευχαριστεί θερμά τους Λητώ Ζυμαρίδη (απόφοιτη MMK 2017, MBA 2021), Μιχάλη Λύρα (απόφοιτο MMK 2017, MSc 2019), Μιχάλη Μαύρο (απόφοιτος MMK 2020, MSc ΜΜΚ 2022), Γεωργία Παπαπαρασκευά (απόφοιτη MMK 2015, MSc 2017, PhD AMN), Παντελή Χατζηγεωργίου και Νικόλαο Χριστοδούλου (απόφοιτοι ΜΜΚ, 2016) για τη στήριξή τους στο Τμήμα, την παρουσία τους και τη θετική τους στάση απέναντι σε όλους τους προβληματισμούς που εξέθεσαν οι προπτυχιακοί φοιτητές/τριες.
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


192