Δ. Χατζημιτσής: Το Κέντρο Αριστείας Ερατοσθένης θα καταστεί κόμβος καινοτομίας και επιχειρηματικότητας


Διάλεξη στο Ελεύθερο Πανεπιστήμιο Πόλεως Χρυσοχούς          

Ο Καθηγητής Διόφαντος Γ. Χατζημιτσής, συντονιστής του έργου EXCELSIOR H2020 Teaming και Διευθύνων Σύμβουλος του Κέντρου Αριστείας Ερατοσθένης του ΤΕΠΑΚ, παραχώρησε διάλεξη στο Ελεύθερο Πανεπιστήμιο Πόλεως Χρυσοχούς την Τετάρτη, 22 Φεβρουαρίου 2023, με θέμα «Εφαρμογές δορυφορικής τηλεπισκόπησης».

Ο εισηγητής ανέφερε ότι το συγκεκριμένο έργο, καθώς και το Κέντρο Αριστείας Ερατοσθένης έχουν ως στόχο τη διεξαγωγή υψηλού επιπέδου βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας στους τομείς που σχετίζονται με την παρατήρηση της Γης μέσω της συνδυαστικής χρήσης τεχνολογιών διαστήματος, τηλεπισκόπησης και γεωπληροφορικής για τη συστηματική και σε βάθος παρακολούθηση του φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος.

Ο κ. Χατζημιτσής τόνισε τη σημασία της χρήσης των δορυφορικών δεδομένων SENTINEL από το πρόγραμμα COPERNICUS, παρουσιάζοντας πέραν των σαράντα εφαρμογών χρήσης δορυφορικών δεδομένων και τεχνικών Δορυφορικής Τηλεπισκόπησης στην Κύπρο, όπως της συστηματικής παρακολούθησης της ποιότητας του νερού σε υδατοφράκτες, της θαλάσσιας ρύπανσης, της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, του εντοπισμού διαρροών νερού, εφαρμογών στη γεωργία (εντοπισμός ασθενειών σε καλλιέργειες, διαχείριση άρδευσης, μέτρηση του ανθρακικού αποτυπώματος σε καλλιέργειες κ.ά.). Επιπρόσθετα, μίλησε για εφαρμογές εντοπισμού αρχαιολογικών καταλοίπων, διαχείρισης φυσικών κινδύνων, εντοπισμού και διαχείρισης δασικών πυρκαγιών, στήριξης εκπαιδευτικών προγραμμάτων, υποστήριξης θεματικών ασφαλείας και άμυνας, μελέτης χρήσεων γης και εκπόνησης θεματικών χαρτών κ.ά.

Περαιτέρω, επισήμανε ότι το Κέντρο Αριστείας ΕΡΑΤΟΣΘΕΝΗΣ θα καταστεί κόμβος καινοτομίας και επιχειρηματικότητας στον τόπο μας και πρωταγωνιστής στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, με μεγάλα οικονομικά και κοινωνικά οφέλη για την Κύπρο και την Ευρώπη. Παρουσίασε τον σταθμό λήψης δορυφορικών δεδομένων ο οποίος αναμένεται να εγκατασταθεί, μέσω του  Κέντρου, στα κτήρια της ΑΤΗΚ. Μέσω του εν λόγω σταθμού θα γίνεται εφικτή η λήψη δορυφορικών δεδομένων σε σχεδόν «real time» χρόνο.

Ολοκληρώνοντας, ο Καθηγητής εξήγησε ότι τα δορυφορικά δεδομένα και η δορυφορική τηλεπισκόπηση αποτελούν  χρήσιμα εργαλεία συστηματικής παρακολούθησης και συλλογής πληροφοριών με ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών.
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


425