Παρακολούθηση, αξιοποίηση και προστασία θαλάσσιων προστατευόμενων περιοχών στην Κύπρο


Διάλεξη Ελεύθερου Πανεπιστημίου Πόλεως Χρυσοχούς

Με στόχο την προστασία ευαίσθητων οικοσυστημάτων, απειλούμενων ειδών και άλλων θαλάσσιων οργανισμών σε όλα τα στάδια της ζωής τους, αλλά και τη διασφάλιση της βιωσιμότητας των θαλάσσιων πόρων, το Τμήμα Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών (ΤΑΘΕ) έχει καθορίσει, μέσω Υπουργικών διαταγμάτων, τις Θαλάσσιες Προστατευόμενες Περιοχές της Κύπρου, καθώς και ποιες ενέργειες είναι επιτρεπτές σε αυτές, όπως για παράδειγμα κάποιες αλιευτικές δραστηριότητες.

Στο πλαίσιο των διαλέξεων του Ελεύθερου Πανεπιστημίου Πόλεως Χρυσοχούς θα αναλυθεί το θέμα «Οι θαλάσσιες προστατευόμενες περιοχές της Κύπρου και η συμβολή των πολιτών στη διατήρηση της βιοποικιλότητας», με εισηγήτριες τις Δρα Γιάννα Σαμουήλ και Δρα Μαγδαληνή Παπαθεοδούλου, Λειτουργούς Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών στον Τομέα Θαλάσσιου Περιβάλλοντος του Τμήματος Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών.

Οι εισηγήτριες θα αναφερθούν στο δίκτυο των περιοχών αυτών, τη μεθοδολογία παρακολούθησής τους και στα κύρια ευρήματα του προγράμματος παρακολούθησης «Πανδώτειρα», το οποίο συγχρηματοδοτείται από το ευρωπαϊκό χρηματοδοτικό εργαλείο «LIFE». Επιπρόσθετα, θα εξηγήσουν τρόπους προστασίας των εκτάσεων αυτών και της βιοποικιλότητάς τους, αλλά και ορθής αξιοποίησης και απόλαυσης των υπηρεσιών των Θαλάσσιων Προστατευόμενων Περιοχών από το κοινό.

Η διάλεξη, η οποία είναι ανοικτή για το κοινό, θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή, 3 Μαρτίου 2023, στις 6 μ.μ., στο Πολιτιστικό κέντρο Δήμου Πόλεως Χρυσοχούς.

Περισσότερες πληροφορίες για τη διάλεξη μπορείτε να εξασφαλίσετε από το Γραφείο Σχεδιασμού και Υλοποίησης Επίσημων Εκδηλώσεων της Πρυτανείας του Πανεπιστημίου Κύπρου, στα τηλέφωνα 22894331/47.
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


255