Παν. Κύπρου: Παράταση υποβολής αιτήσεων προκηρύξεων κενών θέσεων λόγω κυβερνοεπίθεσης


Το Πανεπιστήμιο Κύπρου, ένεκα της κυβερνοεπίθεσης που δέχθηκε στα συστήματα πληροφορικής του, αποφάσισε όπως παρατείνει τις καταληκτικές ημερομηνίες προθεσμίας υποβολής αιτήσεων μέχρι και την Παρασκευή, 31/3/2023 και ώρα 12:00 μεσημέρι, για τις πιο κάτω προκηρύξεις:
  • Δημοσίευση Επίσημης Εφημερίδας της Δημοκρατίας ημερομηνίας 17 Φεβρουαρίου 2023 (Αρ. 5508), Αριθμοί Γνωστοποιήσεων 197, 198 και 199 του Τμήματος Α, σελίδες 261 μέχρι 271 που αφορούν στις ισάριθμες προκηρύξεις για την πλήρωση κενών θέσεων πρώτου διορισμού Μηχανικών Τεχνικών Υπηρεσιών (ειδικότητες Αρχιτεκτονικής και Πολιτικής Μηχανικής) καθώς και Γενικού Γραφέα.

Σημειώνεται ότι το ηλεκτρονικό σύστημα υποβολής αιτήσεων θα ενεργοποιηθεί την Τετάρτη, 22 Μαρτίου 2023.

Περαιτέρω επισημαίνεται πως για την κενή θέση Γενικού Γραφέα (κωδικός θέσης ΥΑΔ027), η γραπτή αξιολόγηση των υποψηφίων έχει οριστεί τη Δευτέρα, 10 Απριλίου 2023 βάσει των προνοιών της προκήρυξης αναφορικά με το περιεχόμενο της εξέτασης. Επιπρόσθετες πληροφορίες, όπως ο χώρος και ώρα διεξαγωγής της εξέτασης, θα διαβιβασθούν σε όλους τους υποψηφίους εν ευθέτω χρόνω, μετά τις 31/3/2023.

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου επιθυμεί επίσης να ενημερώσει τις/τους υποψήφιες/ους που υπέβαλαν επιτυχώς την αίτησή τους για τις πιο πάνω θέσεις κατά τον ουσιώδη χρόνο μεταξύ 17/2/2023 και 3/3/2023 ότι  δεν  χρειάζεται να υποβάλουν εκ νέου αίτηση.
Comments (0)

Add a new comment:Newsletter


454