ΚΟΕ Πανεπιστημίου Κύπρου: Παράταση υποβολής αιτήσεων προκηρύξεων κενών θέσεων


Το Κέντρο Οικονομικών Ερευνών του Πανεπιστημίου Κύπρου αποφάσισε όπως παρατείνει τις καταληκτικές ημερομηνίες προθεσμίας υποβολής αιτήσεων μέχρι και την Παρασκευή, 31/3/2023 και ώρα 14:00, για τις πιο κάτω προκηρύξεις:

  1. Special Scientist Researcher (PhD) / Special Scientist for Research: Dynamic Stochastic General Equilibrium (DSGE) Modelling Expert
  2. Special Scientist Researcher (PhD) / Special Scientist for Research: PhD in Economics/ Econometrics/ Econometric Modelling
  3. Special Scientist Researcher (Masters) / Special Scientist for Research: MSc in Economics/ Econometrics/ Econometric Modelling

Οι λεπτομέρειες των θέσεων αναφέρονται στις σχετικές προκηρύξεις: https://ucyweb.ucy.ac.cy/hr/el/teaching-and-research-assistant-staff.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταθέσουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους στον ακόλουθο σύνδεσμο:  https://applications.ucy.ac.cy/recruitment.

Σημειώνεται ότι οι πιο πάνω ιστοσελίδες θα ενεργοποιηθούν την Τετάρτη, 22 Μαρτίου 2023.

Economic Research Centre of the University of Cyprus: Extension of deadline for application submissions

The Economic Research Centre of the University of Cyprus has decided to extend the deadline for the submission of applications until Friday, 31/3/2023 at 2:00 p.m., for the following positions:

  1. Special Scientist Researcher (PhD) / Special Scientist for Research: Dynamic Stochastic General Equilibrium (DSGE) Modelling Expert
  2. Special Scientist Researcher (PhD) / Special Scientist for Research: PhD in Economics/ Econometrics/ Econometric Modelling
  3. Special Scientist Researcher (Masters) / Special Scientist for Research: MSc in Economics/ Econometrics/ Econometric Modelling

The details of the positions can be found in the relevant announcements: https://ucyweb.ucy.ac.cy/hr/en/teaching-and-research-assistant-staff

Applicants are invited to submit their application online at the following link: https://applications.ucy.ac.cy/recruitment.

Please note that the above webpages will be activated on Wednesday, 22 March 2023.

 
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


645