Απάντηση Κέντρου Αριστείας biobank.cy σε ανάρτηση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας


Σε συνέχεια της ανάρτησης στην οποία προέβη στις 16.03.2023, μέσω του επίσημου λογαριασμού της στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης Twitter η Ελεγκτική Υπηρεσία, το Κέντρο Αριστείας biobank.cy επιθυμεί να αναφέρει τα εξής:

Από το 2012, και με στόχο την εκπόνηση του διδακτορικού της στη Μοριακή Βιολογία, η Δρ Άνδρεα Χριστοφίδου συνεργάζεται με το ερευνητικό εργαστήριο του Καθηγητή Κωνσταντίνου Δέλτα που υπαγόταν τότε στο Τμήμα Βιολογικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κύπρου.

Έπειτα, η Δρ Χριστοφίδου εργοδοτήθηκε σε μη μόνιμη θέση, Ειδικής Επιστήμονα Έρευνας, αμειβόμενης από κονδύλια του ΙδΕΚ και του Broad Institute of MIT and Harvard.  

Κατά τη δημιουργία του biobank.cy, Κέντρου Αριστείας για τη Βιοτράπεζα και Βιοϊατρική Έρευνα και τη συγχρηματοδότηση του έργου CY-Biobank από το πρόγραμμα Έρευνας και Καινοτομίας Horizon 2020 της Ευρωπαϊκής Ένωσης με αριθμό συμβολαίου 857122, την Κυπριακή Δημοκρατία και το Πανεπιστήμιο Κύπρου, η Δρ Χριστοφίδου συνέχισε να εργάζεται ως Ειδική Επιστήμονας Έρευνας αμειβόμενη από τα εν λόγω κονδύλια.  

Αξίζει να αναφερθεί ότι το Κέντρο Αριστείας biobank.cy στεγάζεται προσωρινά στα κτίρια της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κύπρου έως ότου ολοκληρωθούν οι διαδικασίες ανέγερσης του κτιρίου του και, όπως όλα τα Κέντρα Αριστείας στην Κύπρο, είναι αυτόνομο και εποπτεύεται από το Συμβούλιό του.   

Η Δρ Άνδρεα Χριστοφίδου είναι κάτοχος B.Sc. (Hons.) στις Βιολογικές Επιστήμες (Γενετική) από το Πανεπιστήμιο του Birmingham (Ηνωμένο Βασίλειο), M.Sc. στη Μοριακή Γενετική του Ανθρώπου από το Imperial College London (Ηνωμένο Βασίλειο), M.Sc. στη Γενετική και Γονιδιωματική Συμβουλευτική από το Πανεπιστήμιο του Cardiff (Ηνωμένο Βασίλειο), Ph.D. στη Μοριακή Βιολογία (Πανεπιστήμιο Κύπρου) και εργοδοτείται, όπως όλα τα μέλη του ανθρώπινου δυναμικού του Κέντρου, στη βάση των εκπαιδευτικών και επαγγελματικών της προσόντων με στόχο την εξυπηρέτηση των αναγκών του Κέντρου.

Η Διεύθυνση του Κέντρου είναι στη διάθεση τόσο της Υπηρεσίας όσο και του Γενικού Ελεγκτή για οποιασδήποτε περαιτέρω διευκρινίσεις.  
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


1756