Έργα Πανεπιστημιούπολης. Η κοινή γνώμη πρέπει να ξέρει


ΤΟΥ ΒΑΣΟΥ ΟΛΥΜΠΙΟΥ*

Με αφορμή τα όσα αναφέρθηκαν πρόσφατα από το βήμα της Βουλής των Αντιπροσώπων για το Πανεπιστήμιο Κύπρου και το έργο που παράγεται, ιδιαίτερα τα όσα αφορούν στα αναπτυξιακά έργα που βρίσκονται υπό κατασκευή και σύντομα θα παραδοθούν προς χρήση, οι Τεχνικές Υπηρεσίες επιθυμούν να ενημερώσουν την κοινή γνώμη, τους βουλευτές και άλλους αξιωματούχους, για το πολυσχιδές, πολύπλοκο και απαιτητικό έργο που παράγεται στον οργανισμό.

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου μέσα από τις διαχρονικές προσπάθειες που καταβάλλουν οι Τεχνικές Υπηρεσίες και το Γραφείο Ανάπτυξης Πανεπιστημιούπολης έχει καταφέρει να ολοκληρώσει το μεγαλύτερο μέρος της Πανεπιστημιούπολης με υψηλής ποιότητας, σύγχρονες, τεχνολογικά ανεπτυγμένες και απαιτητικές εγκαταστάσεις.

Από το 1996, με την έγκριση από την Πολιτεία του Γενικού Χωροταξικού Σχεδίου της Πανεπιστημιούπολης (Master Plan), του σημαντικού εργαλείου που αξιοποιούμε για την υλοποίηση αυτού του μεγαλεπήβολου έργου, έχουμε παραδώσει σε λιγότερο από 30 χρόνια στην κοινωνία, σταδιακά και προγραμματισμένα, ένα σημαντικό μέρος των εγκαταστάσεων.

Σε αυτές περιλαμβάνονται ακαδημαϊκά κτήρια, το κτήριο Διοίκησης, το Αθλητικό Κέντρο, κοινόχρηστοι χώροι διδασκαλίας, το Κέντρο Πληροφόρησης – Βιβλιοθήκη «Στέλιος Ιωάννου», το Κέντρο Κοινωνικών Δραστηριοτήτων, η πρώτη φάση των Φοιτητικών Εστιών, κεντρικές υποδομές και άλλες παράλληλες και βοηθητικές εγκαταστάσεις.

Σήμερα, βρίσκονται υπό κατασκευή τρία ιδιαίτερα σημαντικά έργα, τα οποία θα συμπληρώσουν στο εγγύς μέλλον τις εγκαταστάσεις στην Πανεπιστημιούπολη, με εγκαταστάσεις ιδιαίτερου ενδιαφέροντος και σύνθετων απαιτήσεων όπως είναι το κτήριο της Πολυτεχνικής Σχολής, τα κτήρια του Τμήματος Βιολογικών Επιστημών και των Χώρων Διδασκαλίας 03, το κτήριο της Ιατρικής Σχολής και το Ινστιτούτο Έρευνας Καρκίνου.

Παράλληλα, ξεκινά σύντομα η πρώτη φάση του μεγάλου Φωτοβολταϊκού Πάρκου «Απόλλων» ισχύος 5MW με συστήματα Αποθήκευσης, το οποίο αναμένεται να καταστήσει την Πανεπιστημιούπολη ενεργειακά ανεξάρτητη καθώς και η δεύτερη φάση των έργων υποδομής που περιλαμβάνει την επέκταση του οδικού δικτύου, το πάρκο της Πανεπιστημιούπολης και το Ενεργειακό Κέντρο Β.

Δεν θα ήμασταν σε θέση να ολοκληρώσουμε όλα αυτά τα έργα, αν δεν είχαμε πρώτιστα τη στήριξη της κοινωνίας, της Πολιτείας αλλά και ενεργών συμπολιτών μας που προσέφεραν σημαντικές δωρεές για την ανέγερσή τους.

Αυτήν τη στήριξη τιμούμε στο Πανεπιστήμιο Κύπρου και καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια μέσα από δύσκολες οικονομικά συνθήκες να επιτελέσουμε το έργο μας. Αυτή η στήριξη είναι που μας ενισχύει και μας ενδυναμώνει για να καταφέρουμε να παραδώσουμε στην κοινωνία έργα με υψηλές απαιτήσεις και προδιαγραφές, που ικανοποιούν στο μέγιστο τις απαιτήσεις που έχει θέσει το πανεπιστήμιό μας για μια πράσινη, έξυπνη και βιώσιμη ανάπτυξη.

Αυτή η προσπάθεια που καταβάλλεται και η στρατηγική που το κάθε μέλος των Τεχνικών Υπηρεσιών και του Γραφείου Ανάπτυξης Πανεπιστημιούπολης υπηρετεί, εκτιμούμε ότι πρέπει να τύχει αναγνώρισης από κάθε αξιωματούχο του κράτους. Το έργο που παράγεται, καθώς επίσης οι διαδικασίες που ακολουθούνται συμβαδίζουν με τους κανόνες χρηστής διοίκησης σε συνθήκες διαφάνειας και σεβασμού του δημόσιου χρήματος.

Απευθύνουμε πρόσκληση στους βουλευτές που εγκρίνουν κάθε χρόνο τον προϋπολογισμό του Πανεπιστημίου αλλά και τους υπόλοιπους αξιωματούχους του κράτους που εμπλέκονται στα αναπτυξιακά μας έργα, να επισκεφθούν τις εγκαταστάσεις μας, ολοκληρωμένες ή υπό κατασκευή και να τους επεξηγηθεί το πλάνο ανάπτυξης και οι διαδικασίες που τηρούνται ώστε να καταστούν κοινωνοί των όσων υλοποιούμε για τη δημιουργία μια πράσινης, έξυπνης και βιώσιμης Πανεπιστημιούπολης.

*Προϊστάμενου Τεχνικών Υπηρεσιών, Διευθυντή Γραφείου Ανάπτυξης Πανεπιστημιούπολης Πανεπιστημίου Κύπρου

 
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


414