Πανεπιστήμιο Κύπρου: Ψευδείς οι ισχυρισμοί για αλλοίωση βαθμολογιών από καθηγητές του


Σε σχέση με χθεσινό δημοσίευμα, με ημερομηνία 30 Μαρτίου 2023, στην εφημερίδα «Ο Φιλελεύθερος» και τους ισχυρισμούς περί αλλοίωσης των βαθμολογιών από καθηγητές του Πανεπιστημίου, το Πανεπιστήμιο Κύπρου επιθυμεί να ενημερώσει ότι οι πιο πάνω καταγγελίες είναι παντελώς ψευδείς και ανυπόστατες.

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου τονίζει ότι οι εξετάσεις που διεξάγονται υπό την εποπτεία του τελούν υπό το καθεστώς πλήρους ανωνυμίας και τηρούν όλα τα εχέγγυα και τα πρότυπα που διασφαλίζουν την αξιοπιστία και την εγκυρότητά τους.

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου έχει διεξαγάγει από το 2002 περισσότερες από 1.000 εξετάσεις, με προσήλωση πάντοτε στην εγκυρότητα της διαδικασίας και με απόλυτο σεβασμό στους οργανισμούς πρόσληψης αλλά και τις/τους υποψήφιες/ψηφίους. Αξιοσημείωτο δε είναι το γεγονός ότι οι ισχυρισμοί αφορούν εξετάσεις που διεξήχθησαν το 2018, των οποίων ουδέποτε αμφισβητήθηκε νομικά η εγκυρότητα.

Βάσει των παραπάνω, το Πανεπιστήμιο Κύπρου επιφυλάσσεται όλων των νόμιμων δικαιωμάτων του έναντι προσώπων που έχουν θίξει ή θα θίξουν ψευδώς και δολίως το κύρος, τη φήμη και την υπόστασή του.  
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


485