Κοίος: Πρώτη πιλοτική εφαρμογή τεχνολογιών διαχείρισης περιστατικών μόλυνσης νερού στην Ισπανία


Το έργο συντονίζει το Κέντρο Αριστείας για Έρευνα και Καινοτομία του Πανεπιστημίου Κύπρου

Με τη συμμετοχή πέραν των 250 πρώτων ανταποκριτών και άλλων ειδικών, ολοκληρώθηκε η πρώτη άσκηση μεγάλης κλίμακας στη Γρανάδα της Ισπανίας, στην οποία δοκιμάστηκαν με επιτυχία τεχνολογίες διαχείρισης περιστατικών μόλυνσης νερού. Η άσκηση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Έργου Horizon 2020 Pathogen Contamination Emergency Response Technologies (PathoCERT), το οποίο συντονίζει το Κέντρο Αριστείας για Έρευνα και Καινοτομία του Πανεπιστημίου Κύπρου.

Το εικονικό σενάριο της άσκησης περιελάμβανε αντιμετώπιση των συνεπειών ισχυρού σεισμού, ο οποίος προκάλεσε διαρροή σε δεξαμενή λυμάτων, με αποτέλεσμα τη μόλυνση παρακείμενης υδατοδεξαμενής που τροφοδοτεί με νερό το διυλιστήριο που εξυπηρετεί την πόλη της Γρανάδας. Επιπρόσθετα, το σενάριο περιελάμβανε διαρροή στο αστικό δίκτυο λυμάτων, το οποίο εισέρευσε στο δίκτυο πόσιμου νερού, εκθέτοντας τους καταναλωτές σε επικίνδυνα παθογόνα.

Σύμφωνα με τον κ. Sergio Iglesias της Υπηρεσίας Πολιτικής Προστασίας της Γρανάδας και υπεύθυνο του σεισμικού σχεδίου της πόλης, «η προσομοίωση της άσκησης στις 20 Απριλίου 2023, ανταποκρίθηκε πλήρως στους στόχους που είχαμε αρχικά θέσει, δηλαδή να δοκιμάσουμε τις διαφορετικές τεχνολογίες PathoCERT υπό συνθήκες πίεσης που είναι παρόμοιες με μια πραγματική κατάσταση έκτακτης ανάγκης».  

Στο πλαίσιο της άσκησης, δοκιμάστηκαν για πρώτη φορά παγκόσμια, οι τεχνολογίες που αναπτύχθηκαν στο έργο PathoCERT, όπως ηλεκτρονικά «rapid test» για την άμεση ανίχνευση επικίνδυνων παθογόνων, φορητοί αισθητήρες για τη συνεχή παρακολούθηση της ποιότητας του πόσιμου νερού, αυτόνομα drones με καινοτόμα συστήματα για δειγματοληψία νερού από επιφανειακά ύδατα, κάμερες για ανίχνευση αλλαγής της θολότητας του νερού με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης, συστήματα συνεχούς ανάλυσης πληροφοριών από τα κοινωνικά δίκτυα για παράπονα σχετικά με μόλυνση του νερού, συστήματα ανάλυσης ποιότητας νερού από δορυφορικές φωτογραφίες, λογισμικά εκτίμησης κινδύνου και πρόβλεψης της εξέλιξης του περιστατικού, καθώς και άλλα εργαλεία για την απεικόνιση, διαχείριση και επικοινωνία των πληροφοριών μεταξύ των διαφόρων ομάδων.

Εκ μέρους της Κύπρου,  συμμετείχαν οι ερευνητικές ομάδες των ευφυών συστημάτων νερού και διαχείρισης έκτακτων περιστατικών του Κέντρου Αριστείας «Κοίος», η Phoebe Innovations Ltd καθώς και κλιμάκιο της Πολιτικής Άμυνας, ως εταίροι του έργου.

Στην Κύπρο, προγραμματίζεται να διεξαχθεί παρόμοιου τύπου άσκηση τον Σεπτέμβριο 2023, με τη συνεργασία και συμμετοχή διαφόρων κυβερνητικών, ημικρατικών και άλλων φορέων που συγκροτούν την Κυπριακή Ομάδα Εμπειρογνωμόνων PathoCERT. Θα διεξαχθούν, επίσης, πιλοτικές ασκήσεις σε Ελλάδα, Ολλανδία, Βουλγαρία και Νότιο Κορέα.

Σύμφωνα με τον Επίκουρο Ερευνητή Καθηγητή στο Κέντρο Αριστείας «Κοίος» του Πανεπιστημίου Κύπρου και Τεχνικό Συντονιστή του Έργου, Δημήτρη Ηλιάδη «με βάση τα αποτελέσματα των ασκήσεων που θα προκύψουν, θα συνταχθούν εισηγήσεις προς τις κρατικές υπηρεσίες και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, για τη σύνταξη νέων πολιτικών προς την υιοθέτηση αυτών των εργαλείων και την επέκταση των σχεδίων αντιμετώπισης εκτάκτων περιστατικών μόλυνσης νερού» .

Περισσότερες πληροφορίες για το έργο στην ιστοσελίδα: www.pathocert.eu
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


281