Μεταδιδακτορική υποτροφία για Ειδική/ό Επιστήμονα για προώθηση ρομποτικής αντίληψης για σμήνη drones


Τίτλος:  Ειδική/ός επιστήμονας (Ερευνητική/κός Συνεργάτης)

Αρ. Θέσεων:  1

Κατηγορία:  Σύμβαση εργασίας ενός έτους με δυνατότητα  ανανέωσης

Τοποθεσία: Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Πανεπιστήμιο Κύπρου, Λευκωσία.

Μεταδιδακτορική Υποτροφία (Post doctoral Fellowship)

Είστε εξαιρετική/ός ερευνήτρια/ητής που ενδιαφέρεται να κάνει μεταδιδακτορικό στους τομείς Computer Vision, Machine Learning και Robotics; Η διεθνής ομάδα με παγκόσμια φήμη, το Vision for Robotics Lab (www.v4rl.com) στο Πανεπιστήμιο Κύπρου με επικεφαλής την καθ. Δρα Μαργαρίτα Χλή, ανακοινώνει μια θέση για 1ετή Μεταδιδακτορική Υποτροφία με δυνατότητα παράτασης με άκρως ανταγωνιστικό μισθό διαθέσιμη από τον Ιούνιο 2023.

Το 2023, η καθ. Χλη κέρδισε τη διάσημη επιχορήγηση του ERC ύψους σχεδόν 2,5 εκατομμυρίων ευρώ για να εργαστεί στο έργο «SkEyes» για την προώθηση της ρομποτικής αντίληψης για σμήνη drones και ως εκ τούτου, να επεκτείνει την ερευνητική της δραστηριότητα με την ομάδα της στο ETH Zurich (Πολυτεχνείο Ζυρίχης), Ελβετίας, στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, όπου θα φιλοξενηθεί η εν λόγω μεταδιδακτορική θέση.

Το προφίλ του υποψήφιου ατόμου

Ο υποψήφιος πρέπει να είναι κάτοχος ή να τελειώνει το διδακτορικό του σε Ηλεκτρολογία ή/και Μηχανική Υπολογιστών, Επιστήμη Υπολογιστών, Μαθηματικά, Φυσική ή οποιοδήποτε άλλο σχετικό θέμα με τουλάχιστον τρεις δημοσιεύσεις πρώτου συγγραφέα σε διεθνείς χώρους με κριτές στον τομέα του. Το υπόβαθρο στη Ρομποτική, την Όραση Υπολογιστών και/ή τη Μηχανική Μάθηση θα θεωρηθεί πλεονέκτημα, αλλά θα δοθεί έμφαση στην επιστημονική αριστεία και στην ικανότητα καινοτόμου έρευνας. Ο υποψήφιος πρέπει να έχει ισχυρές αναλυτικές δεξιότητες και υπόβαθρο στα μαθηματικά, καλές δεξιότητες προγραμματισμού και επάρκεια στα αγγλικά.

Περισσότερες πληροφορίες για την αίτηση

Για περισσότερες πληροφορίες για τη θέση (μισθός, προθεσμία, κλπ) όπως επίσης για την διαδικασία υποβολής αιτήσεων, στον σύνδεσμο: https://v4rl.com/the-lab (“Open Positions”)
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


497