2 θέσεις για 4ετείς διδακτορικές υποτροφίες στο Τμ. Ηλ. Μηχανικών και Μηχ. Ηλεκτρ. Υπολογιστών ΠΚ


Τίτλος:  Ειδική/ός επιστήμονας (Βοηθός Ερευνήτρια/ητής)

Αρ. Θέσεων: 2

Κατηγορία: Σύμβαση Εργασίας ενός έτους με δυνατότητα ανανέωσης έως το τέλος των 4ετών διδακτορικών σπουδών

Τοποθεσία: Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Πανεπιστήμιο Κύπρου, Λευκωσία.

Διδακτορικές Υποτροφίες (PhD Studentships)

Είστε εξαιρετική/ός φοιτήτρια/ητής που ενδιαφέρεται να κάνει διδακτορικό στους τομείς Computer Vision, Machine Learning και Robotics; Η διεθνής ομάδα με παγκόσμια φήμη, το Vision for Robotics Lab (www.v4rl.com) στο Πανεπιστήμιο Κύπρου με επικεφαλής την καθ. Δρα Μαργαρίτα Χλή, ανακοινώνει δύο θέσεις για 4ετείς Διδακτορικές Υποτροφίες με άκρως ανταγωνιστικό μισθό διαθέσιμη από τον Ιούνιο 2023.

Το 2023, η καθ. Χλη κέρδισε τη διάσημη επιχορήγηση του ERC ύψους σχεδόν 2,5 εκατομμυρίων ευρώ για να εργαστεί στο έργο «SkEyes» για την προώθηση της ρομποτικής αντίληψης για σμήνη drones και ως εκ τούτου, να επεκτείνει την ερευνητική της δραστηριότητα με την ομάδα της στο ETH Zurich (Πολυτεχνείο Ζυρίχης), Ελβετίας, στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, όπου θα φιλοξενηθούν οι εν λόγω μεταδιδακτορικές θέσεις.

Το προφίλ των υποψηφίων 

Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι κάτοχοι  πτυχίου B.Sc. (ή ισοδύναμου) Ηλεκτρολόγου ή/και Μηχανικού Υπολογιστών, Επιστήμης Υπολογιστών, Μαθηματικών, Φυσικής ή οποιουδήποτε άλλου σχετικού κλάδου. Ένα M.Sc. (ή ισοδύναμο) πτυχίο θα θεωρηθεί πλεονέκτημα. Ο υποψήφιος πρέπει να έχει ισχυρές αναλυτικές δεξιότητες και υπόβαθρο στα μαθηματικά, καλές δεξιότητες προγραμματισμού και επάρκεια στα αγγλικά.

Πληροφορίες και αιτήσεις

Για περισσότερες πληροφορίες για τη θέση (μισθός, προθεσμία, κλπ) όπως επίσης για τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων, ακολουθείστε τον σύνδεσμο: https://v4rl.com/the-lab (“Open Positions”)
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


367