Εκδήλωση ενδιαφέροντος για ένταξη - ενίσχυση των εντυπο-ανάπηρων στον επιχειρηματικό κόσμο της Κύπρου


Το Πανεπιστήμιο Κύπρου και η Παγκύπρια Οργάνωση Τυφλών επιθυμούν να φέρουν εις γνώση σας το Πρόγραμμα Συνεργασίας Interreg V-A Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020 με τίτλο «Διασυνοριακό δίκτυο προώθησης της επιχειρηματικότητας σε εντυπο-ανάπηρα άτομα με χρήση έξυπνων εργαλείων πρόσβασης στις βιβλιοθήκες» και ακρωνύμιο ΟΜΗΡΟΣ. Ο όρος «εντυπο-ανάπηρος» αναφέρεται στα άτομα με αδυναμία ανάγνωσης από έντυπο τεκμήριο, χωρίς τεχνική ή ανθρώπινη υποβοήθηση.

Το  έργο έχει ως στόχο, μέσω της δημιουργίας κατάλληλων ψηφιακών υποδομών πρόσβασης στη γνώση αλλά και της ανάπτυξης ενός καθοδηγητικού τοπικού επιχειρηματικού δικτύου, να ενθαρρύνει και να ενισχύσει την επιχειρηματικότητα της ειδικής πληθυσμιακής κατηγορίας των εντυπο-ανάπηρων στην Κύπρο και το Αρχιπέλαγος.  Συντονιστής του έργου είναι το Πανεπιστήμιο Αιγαίου (Ελλάδα) ενώ οι Κύπριοι εταίροι είναι το Πανεπιστήμιο Κύπρου και η Παγκύπρια Οργάνωση Τυφλών.

Με την παρούσα επιστολή ζητάμε τη στήριξή σας για την εξεύρεση δυνητικών επιχειρηματιών που επιθυμούν να μετατρέψουν καινοτόμες ιδέες σε βιώσιμες επιχειρήσεις όπως επίσης και οντότητες με υψηλό αίσθημα ευθύνης και προσφοράς, που θα καθοδηγήσουν και θα υποστηρίξουν τη δημιουργία και την εξέλιξη του επιχειρηματικού μοντέλου. Απευθυνόμαστε σε ένα διευρυμένο φάσμα οργανισμών και επιχειρήσεων με ευρύτερη κοινωνική αντίληψη και ευαισθησία προς τα άτομα με εντυποαναπηρία, όπως:

  • Κυπριακή Δημοκρατία,

Τοπική Αυτοδιοίκηση

Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες (ΤΚΕΑΑ)

  • Άλλες Οργανώσεις και Φορείς για ΑμεΑ
  • Νομισματικά Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα,
  • Επιμελητήρια,
  • Συντεχνίες και Εργοδοτικές Οργανώσεις,
  • Επαγγελματικοί Σύνδεσμοι Επιχειρηματιών, 
  • Σύλλογοι και Σωματεία.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να επικοινωνήσουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση omiros@ucy.ac.cy.
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


729