Ημερίδα στο Παν. Κύπρου: Ενίσχυση της επιχειρηματικότητας για άτομα με εντυπο-αναπηρία στην Κύπρο


Η Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Κύπρου και η Παγκύπρια Οργάνωση Τυφλών, στο πλαίσιο συμμετοχής τους στο Πρόγραμμα Συνεργασίας Interreg V-A Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020 με τίτλο, «Διασυνοριακό δίκτυο προώθησης της επιχειρηματικότητας σε εντυπο-ανάπηρα άτομα με χρήση έξυπνων εργαλείων πρόσβασης στις βιβλιοθήκες» και ακρωνύμιο «ΟΜΗΡΟΣ», διοργανώνουν ενημερωτική ημερίδα με θέμα: «Ενίσχυση της επιχειρηματικότητας για άτομα με εντυπο-αναπηρία στην Κύπρο».

Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη, 8 Ιουνίου 2023και ώρα 8:30-15:00 στο Κέντρο Πληροφόρησης – Βιβλιοθήκη «Στέλιος Ιωάννου», Αίθουσα 014. Η συμμετοχή στη ημερίδα είναι ελεύθερη. Προ-εγγραφή μπορεί να γίνει στον σύνδεσμο.

Δείτε εδώ τη πρόσκληση και το πρόγραμμα της ημερίδας.

Το έργο ΟΜΗΡΟΣ

Το  έργο ΟΜΗΡΟΣ έχει ως στόχο να ενθαρρύνει και να ενισχύσει την επιχειρηματικότητα της ειδικής πληθυσμιακής κατηγορίας των εντυπο-ανάπηρων στην Κύπρο και το Αρχιπέλαγος, μέσω της δημιουργίας κατάλληλων ψηφιακών υποδομών πρόσβασης στη γνώση, αλλά και της ανάπτυξης ενός καθοδηγητικού τοπικού επιχειρηματικού δικτύου.

Ο όρος «εντυπο-ανάπηρος» αναφέρεται στα άτομα με αδυναμία ανάγνωσης από έντυπο τεκμήριο, χωρίς τεχνική ή ανθρώπινη υποβοήθηση. Η αδυναμία αυτή μπορεί να οφείλεται σε οπτική αναπηρία, όπως τύφλωση και αμβλυωπία, σε φυσική αναπηρία η οποία δεν επιτρέπει στο εντυπο-ανάπηρο άτομο να κρατήσει και να μετροφυλλήσει ένα συμβατικό τεκμήριο, καθώς και σε οποιοδήποτε εκ γενετής ή επίκτητο περιορισμό που δεν επιτρέπει στο άτομο να αναγνώσει ένα έντυπο κείμενο ή να αντιληφθεί το περιεχόμενό του με συμβατικό τρόπο ή/και ανεξάρτητα.

Οι συμβαλλόμενοι στο έργο είναι το Πανεπιστήμιο Αιγαίου το οποίο επιτελεί το ρόλο του συντονιστή, η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Κύπρου, η Παγκύπρια Οργάνωση Τυφλών, ο Δήμος Μυκόνου και το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς Πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι(ες) μπορούν να επικοινωνήσουν με:22892045 | omiros@ucy.ac.cy
Comments (0)

Add a new comment:Newsletter


502