Το Πανεπιστήμιο Κύπρου συμμετέχει στο νέο ευρωπαϊκό πρόγραμμα υψηλού κύρους ARENAS


Analysis of and Responses to Extremist Narratives,/Ανάλυση και Απαντήσεις στα Εξτρεμιστικά Αφηγήματα

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου  ανακοινώνει την έναρξη ενός νέου ερευνητικού προγράμματος υψηλού κύρους με το ακρωνύμιο ARENAS (Συμφωνία Χρηματοδότησης  ID: 101094731). Το ARENAS που αντιστοιχεί  στον τίτλο, Analysis of and Responses to Extremist Narratives,/Ανάλυση και Απαντήσεις στα Εξτρεμιστικά Αφηγήματα, είναι ένα εκ των τριών σημαντικότερων έργων που έχει λάβει χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα-Πλαίσιο Ορίζοντας Ευρώπη 2021-2027 για την Έρευνα και την Καινοτομία. Το εν λόγω  πρόγραμμα, το οποίο συντονίζεται από το Γαλλικό Πανεπιστήμιο CY Cergy Paris,  αποτελεί  διεπιστημονική κοινοπραξία εννέα πανεπιστημίων, μιας ΜΚΟ, δύο ΜΚΔ καθώς και  τριών εταίρων επιρροής.

Το τετραετές πρόγραμμα ARENAS, θα διερευνήσει και θα αναδείξει τις ακραίες ρητορικές  που επηρεάζουν την πολιτική και κοινωνική ζωή στην Ευρώπη. Η ερευνητική ομάδα θα εξετάσει τη φύση αυτών των ακραίων αφηγημάτων, και θα επιδιώξει παράλληλα να κατανοήσει τον τρόπο που επηρεάζουν συγκεκριμένα είδη λόγου, με βάση τρεις θεματικούς άξονες: την επιστήμη, το φύλο και το έθνος. Αφού κατανοηθεί το πώς  λειτουργούν αυτές οι ρητορικές, το ARENAS σκοπεύει να εφαρμόσει καλές πρακτικές για την ενδυνάμωση της κοινωνίας των πολιτών ώστε να διαθέτουν στη φαρέτρα τους εργαλεία για να αντιμετωπίζουν τέτοια φαινόμενα. Επιπλέον, θα γίνουν συστάσεις για διαμόρφωση πολιτικών σχετικά με τον τρόπο πρόληψης  και εξάλειψης ακραίων ρητορικών στο μέλλον, ώστε να καλλιεργηθεί ένα πνεύμα αρμονικής συνύπαρξης μεταξύ των ανθρώπων σε όλη την Ευρώπη.

Ως εκ τούτου, ο γενικός στόχος του ARENAS είναι να χαρακτηρίσει, να καταμετρήσει και να κατανοήσει τον ρόλο ακραίων και εξτρεμιστικών ρητορικών και αφηγημάτων, που έχουν αντίκτυπο όχι μόνο στην πολιτική και κοινωνική σφαίρα αλλά στα ίδια τα άτομα που εμπλέκονται σε τέτοιες πρακτικές. Το  ARENAS προτείνει ένα καινοτόμο και φιλόδοξο ερευνητικό πρόγραμμα, το οποίο θα συμβάλει σημαντικά στη γεφύρωση του χάσματος στη σύγχρονη έρευνα. Παράλληλα θα κάνει συστάσεις στους φορείς χάραξης πολιτικών, στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, σε δικηγόρους, σε επαγγελματίες κοινωνικής συμπερίληψης και σε εκπαιδευτικά ιδρύματα και θα προτείνει λύσεις για την αντιμετώπιση των ακραίων ρητορικών και για την ανάπτυξη μιας πιο συμπεριληπτικής και χωρίς αποκλεισμούς Ευρώπης των  κοινωνιών.

 Η ομάδα του Πανεπιστημίου Κύπρου αποτελείται από ερευνητές από το Τμήμα Γαλλικών και Ευρωπαϊκών Σπουδών και το Τμήμα Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών.

Η κοινοπραξία αποτελείται από το Πανεπιστήμιο CYCergyParisUniversité (Γαλλία), που είναι ο επικεφαλής εταίρος, το InstituteofContemporaryHistory (Σλοβενία), το UniversidadAutónomadeBarcelona (Ισπανία), Το InstitutdeCiènciesPolítiquesiSocials (Ισπανία), το UniversityofHelsinki (Φινλανδία), το CNRS  (Γαλλία), το πανεπιστήμιο HeinrichHeineUniversityDüsseldorf (Γερμανία), το Università deglistudidiGenova (Ιταλία), CreativeIdeas (Λετονία), το MomentumEducate + Innovate  (Ιρλανδία), το WaterOnMars (Ιταλία), το Πανεπιστήμιο Κύπρου (Κύπρος) και το FundacioOXFAMIntermon (Spain).

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με την ομάδα του Momentum στο info@momentumconsulting.ie ή στο fabienne@ucy.ac.cy
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


1253