Πανεπιστήμιο Κύπρου- Ολοκλήρωση του έργου CICADA

20 Οκτ 2021 - 14:45


Το πρόγραμμα εκδηλώσεων του Πανεπιστημίου Κύπρου 25-31 Οκτωβρίου 2021

20 Οκτ 2021 - 14:33


Αριστοτέλειο και Πανεπ. Κύπρου τιμούν τους Αγώνες της Κύπρου για την Εθνική Παλιγγενεσία

19 Οκτ 2021 - 19:50


Αναγόρευση της Καθ. Jaklin Kornfιlt σε Επ. ∆ιδάκτορα της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστηµών ΠΚ

19 Οκτ 2021 - 13:25


Τελετή έναρξης Ταμάσιου Ελεύθερου Πανεπιστημίου

18 Οκτ 2021 - 21:42


Δημόσια Προσχολική Εκπαίδευση: Όνειρο απατηλό…

18 Οκτ 2021 - 21:19


11o ετήσιο Επιστημονικό Ψηφιακό Συνέδριο ΚΕΝ Πανεπ. Κύπρου

18 Οκτ 2021 - 13:43


Πολιτιστικό Φεστιβάλ Πανεπ. Κύπρου: Για το «Εικονοστάσι της Κύπρου»

17 Οκτ 2021 - 13:09


Πώς πρέπει μια κυβέρνηση να συμβουλεύεται τους ειδικούς;

17 Οκτ 2021 - 10:13


Η Ευαγγελία Γκουγκούδη, ήταν η ομιλήτρια στην έναρξη του Ζηνώνειου Ελεύθερου Πανεπιστημίου

15 Οκτ 2021 - 09:52

Newsletter