Πανεπ. Λευκωσίας: «Η Ισχύς και το Δίκαιο»: Διαδικτυακή Ημερίδα παρουσίασης του Συλλογικού Τόμου

21 Απρ 2021 - 16:36


Δημοφιλής ανάμεσα στους εργαζομένους η εργασία από το σπίτι

21 Απρ 2021 - 09:42


Πανεπιστήμιο Νεάπολις: Διασταυρούμενες ματιές για τον πλανήτη Γη και το μέλλον του

20 Απρ 2021 - 09:51


Επιμόρφωση Ανώτατων Διευθυντικών Στελεχών του Ισραήλ (CEOs) από το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας

19 Απρ 2021 - 15:46


Πανεπιστήμιο Λευκωσίας: Διαδικτυακό Σεμινάριο με έμφαση στη καλλιέργεια πολιτισμικού γραμματισμού

19 Απρ 2021 - 10:57


Διαδικτυακή Ενημέρωση για το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας

15 Απρ 2021 - 22:23


Ετήσια ‘Διάλεξη Οφθαλμολογίας ΠΑΝΘΕΟ’ από Ιατρική Σχολή Π.Λ.

15 Απρ 2021 - 08:28


Πώς πρέπει να σχεδιάσουμε πολιτικά την εξ αποστάσεως εκπαίδευση;

13 Απρ 2021 - 13:33


Cyprus Career Expo: Δωρεάν συμμετοχή και επί τόπου διαδικτυακές συνεντεύξεις με κορυφαίους εργοδότες

31 Μαρ 2021 - 17:38


Υποτροφίες στην Εκπαίδευση από το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας και το CARDET

26 Μαρ 2021 - 10:22

Newsletter