Ίδρυση Ινστιτούτου Υπερήχων από την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Λευκωσίας


Η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Λευκωσίας ανακοινώνει την ίδρυση Ινστιτούτου Υπερήχων. Το Ινστιτούτο θα παρέχει την ευκαιρία στους φοιτητές και στο κλινικό προσωπικό της Ιατρικής Σχολής, και σε όσους ιατρούς ενδιαφέρονται, να αναπτύξουν τις απαραίτητες δεξιότητες για εφαρμογή τους στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας.  Η κλινική βάση του Ινστιτούτου θα βρίσκεται στο Κέντρο Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας του Πανεπιστημίου Λευκωσίας το οποίο λειτουργεί  κάτω από την ομπρέλα του Γενικού Συστήματος Υγείας (Γεσυ).

Το Ινστιτούτο Υπερήχων θα συνεργάζεται με το αντίστοιχο Ινστιτούτο του Πανεπιστημίου της Νότιας Καρολίνας, στο πλαίσιο του υφιστάμενου Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ των δύο Πανεπιστημίων.

Το Ινστιτούτο Υπερήχων έχει θέσει τους εξής στόχους:

• Την ενσωμάτωση της διαγνωστικής υπερηχογραφίας στο εξαετές ιατρικό πρόγραμμα σπουδών MD της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Λευκωσίας,

• Την ανάπτυξη και την εφαρμογή προγραμμάτων κατάρτισης για ιατρούς,

• Την αξιοποίηση της τεχνολογίας των υπερήχων από το Κέντρο Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, και

• Την ανάπτυξη ερευνητικών προγραμμάτων σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Έρευνας Βιοϊατρικής Απεικόνισης (EIBIR) και με το Πανεπιστήμιο της Νότιας Καρολίνας

Επιστημονικός Διευθυντής του Ινστιτούτου είναι ο Αναπληρωτής Καθηγητής Ιατρικής Φυσικής Δρ.  Κωνσταντίνος Ζερβίδης και Ιατρικός Διευθυντής ο Ανώτερος Λέκτορας Ακτινολογίας Δρ. Δήμος Μιχαηλίδης.
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter

314