Ο Καθηγητής Φίλιππος Πουγιούτας επανεξελέγη Πρύτανης του Πανεπιστημίου Λευκωσίας


Νέος Ανώτερος Αντιπρύτανης ο Καθηγητής Κωνσταντίνος Φελλάς
Νέος Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων ο Καθηγητής Παναγιώτης Αγγελίδης
Νέος Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκού Προσωπικού και Έρευνας ο Καθηγητής Δημήτρης Βρόντης

Η διαδικασία εκλογής της νέας Πρυτανείας του Πανεπιστημίου Λευκωσίας ολοκληρώθηκε στις 14 Νοεμβρίου 2019, με τον Καθηγητή Φίλιππο Πουγιούτα να επανεκλέγεται στη θέση του Πρύτανη.

Στις εκλογές των Αντιπρυτάνεων, ο Καθηγητής Κωνσταντίνος Φελλάς, νυν Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκού Προσωπικού και Έρευνας, εξελέγη Ανώτερος Αντιπρύτανης, ο Καθηγητής Παναγιώτης Αγγελίδης εξελέγη Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων, και ο Καθηγητής Δημήτρης Βρόντης εξελέγη Αντιπρύτανης Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκού Προσωπικού και Έρευνας.

Η θητεία της νέας Πρυτανείας τίθεται σε ισχύ στις 2 Απριλίου 2020 και θα διαρκέσει μέχρι την 1η Απριλίου 2024.

Αναλυτικά Στοιχεία

Κατά τη διαδικασία εκλογής της νέας Πρυτανείας, δικαίωμα ψήφου είχαν συνολικά 328 άτομα, 278  μέλη Διδακτικού Ερευνητικού και Ειδικού Διδακτικού Προσωπικού και 50 φοιτητές.

Διεξάχθηκαν συνολικά 4 εκλογικές διαδικασίες, στις 4 Νοεμβρίου για την εκλογή Πρύτανη, στις 11 Νοεμβρίου για την εκλογή Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων, καθώς και για την για εκλογή Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκού Προσωπικού και Έρευνας, και τέλος, στις 14 Νοεμβρίου, μία επαναληπτική διαδικασία για την εκλογή Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκού Προσωπικού και Έρευνας μεταξύ των 2 επικρατέστερων από τους 4 υποψήφιους της εκλογής της 11ης  Νοεμβρίου.

Το ποσοστό προσέλευσης στις εκλογές κυμάνθηκε σε πολύ υψηλά επίπεδα ύψους 85% - 89% (87% - 89% για τα μέλη Διδακτικού Ερευνητικού και Ειδικού Διδακτικού  Προσωπικού και 72% - 82% για τους φοιτητές).

Εκλογή Πρύτανη

Ο Καθηγητής Φίλιππος Πουγιούτας επανεξελέγη στη θέση του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, έπειτα από τη διεξαγωγή εκλογών, στις 4 Νοεμβρίου. Υποψήφιοι ήταν ο νυν Πρύτανης Πουγιούτας και ο Καθηγητής Νίκος Τριμικλινιώτης.

Στις εκλογές ψήφισαν 277 από τούς 328 πού είχαν δικαίωμα ψήφου, αριθμός που μεταφράζεται σε ποσοστό προσέλευσης της τάξεως του 84.46%. Συγκεκριμένα ψήφισαν 241 από τα 278  μέλη Διδακτικού Ερευνητικού και Ειδικού Διδακτικού  Προσωπικού (86.69%) και 36 από τους 50 φοιτητές (72%). Από το σύνολο των ψήφων, 8 ήταν λευκές και 4 άκυρες και, ως εκ τούτου, 265 ψήφοι λήφθηκαν υπόψιν για τα τελικά ποσοστά. Ο Πρύτανης Πουγιούτας έλαβε 176 από τις 265 ψήφους, δηλαδή ποσοστό 66.42%. Ο Καθηγητής Νίκος Τριμικλινιώτης έλαβε 89 από τις 265 ψήφους, δηλαδή ποσοστό 33.58%.

Εκλογές Αντιπρυτάνεων

Στις 11 Νοεμβρίου διεξήχθησαν επίσης οι εκλογές των Αντιπρυτάνεων.

Στις εκλογές για τους Αντιπρυτάνεις ψήφισαν 285 από τούς 328 που είχαν δικαίωμα ψήφου, καταγράφοντας ποσοστό προσέλευσης ύψους 86.89%. Συγκεκριμένα ψήφισαν 246 από τα 278  μέλη Διδακτικού Ερευνητικού και Ειδικού Διδακτικού  Προσωπικού (88.48%) και 39 από τους 50 φοιτητές (78%).

Ο Καθηγητής Κωνσταντίνος Φελλάς, νυν Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκού Προσωπικού και Έρευνας, εξελέγη Ανώτερος Αντιπρύτανης χωρίς ανθυποψήφιο.

Υποψήφιοι για τη θέση Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων ήταν ο Κοσμήτορας της Σχολής Επιστημών Αγωγής, Καθηγητής Παναγιώτης Αγγελίδης, και η τέως Αντιπρύτανης, Καθηγήτρια Edna Yamasaki-Patrikiou. Από το σύνολο των ψήφων, 8 ήταν λευκές και 1 άκυρη και, ως εκ τούτου, 276 ψήφοι λήφθηκαν υπόψιν για τα τελικά ποσοστά.

Ο Καθηγητής Παναγιώτης Αγγελίδης εξελέγη Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων, λαμβάνοντας 156 από τις 276 ψήφους, δηλαδή ποσοστό 56.52%. Η Καθηγήτρια Edna Yamasaki-Patrikiou έλαβε 120 από τις 276 ψήφους, δηλαδή ποσοστό 43.48%.

Υποψήφιοι για τη θέση Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκού Προσωπικού και Έρευνας ήταν ο Καθηγητής Μάριος Κωνσταντίνου, ο Καθηγητής Farid Mirbagheri, ο Κοσμήτορας της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών, Καθηγητής Χρήστος Παναγίδης, και ο Εκτελεστικός Κοσμήτορας της Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης, Καθηγητής Δημήτρης Βρόντης. Από το σύνολο των ψήφων, 2 ψήφοι ήταν λευκές και 1 άκυρη και, ως εκ τούτου, 282 ψήφοι λήφθηκαν υπόψιν για τα τελικά ποσοστά.

Σημειώνεται ότι κανένας από τους υποψήφιους δεν εξασφάλισε απόλυτη πλειοψηφία. Οι δύο επικρατέστεροι υποψήφιοι ήταν ο Καθηγητής Δημήτρης Βρόντης, ο οποίος έλαβε 118 από τις 282 ψήφους, δηλαδή ποσοστό 41.84%, και ο Καθηγητής Χρήστος Παναγίδης, ο οποίος έλαβε 96 από τις 282 ψήφους, δηλαδή ποσοστό 34.05%. Ο Καθηγητής Μάριος Κωνσταντίνου έλαβε 50 από τις 282 ψήφους, δηλαδή ποσοστό 17.73%, και ο Καθηγητής Farid Mirbagheri έλαβε 18 από τις 282 ψήφους, δηλαδή ποσοστό 6.38%.

Σύμφωνα με τους κανονισμούς του Πανεπιστημίου, διεξήχθησαν επαναληπτικές εκλογές στις 14 Νοεμβρίου ανάμεσα στους δύο επικρατέστερους υποψηφίους. Στις εκλογές ψήφισαν 293 από τούς 328 πού είχαν δικαίωμα ψήφου (ποσοστό προσέλευσης 89.32%). Συγκεκριμένα ψήφισαν 252 από τα 278 μέλη Διδακτικού Ερευνητικού και Ειδικού Διδακτικού  Προσωπικού (90.65%) και 41 από τους 50 φοιτητές (82%). Από το σύνολο των ψήφων, 8 ψήφοι ήταν λευκές και 2 άκυρες και, ως εκ τούτου, 283 ψήφοι λήφθηκαν υπόψιν για τα τελικά ποσοστά.

Ο Καθηγητής Δημήτρης Βρόντης εξελέγη Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκού Προσωπικού και Έρευνας, λαμβάνοντας 173 από τις 283 ψήφους, δηλαδή ποσοστό 61.13%. Ο Καθηγητής Χρήστος Παναγίδης έλαβε 110 από τις 283 ψήφους, δηλαδή ποσοστό 38.87%.Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter

1132