Η Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Λευκωσίας συμμετέχει στο ευρωπ. έργο «Ενσυναίσθηση στην Υγεία»


Πραγματοποιήθηκε πρόσφατα στη Λευκωσία η εναρκτήρια συνάντηση του Ευρωπαϊκού προγράμματος για την Ενσυναίσθηση στην Υγεία  με τίτλο ‘Empathy in Health - Curriculum Development using VR technology to enhance empathetic communication skills in future health care professionals’.

Το έργο, συνολικού προϋπολογισμού €352.000, είναι διάρκειας τριών χρόνων και χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Erasmus+ KA2 (Strategic Partnerships for Ηigher Εducation).  Εταίροι στο έργο είναι από την Κύπρο, η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, η εταιρεία M.M.C Management Center Limited και η Κυπριακή Εταιρεία Πιστοποίησης, από την Ελλάδα το Τμήμα Φυσικοθεραπείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και η εταιρεία Theofanis Alexandridis και SIA EE, από τη Γερμανία η Σχολή Μαιευτικής του Protestant University of Applied Science Berlin και από το Βέλγιο το Πανεπιστήμιο Vrije Universiteit Brussel.

Η ενσυναίσθηση αποτελεί μια σημαντική επικοινωνιακή δεξιότητα και είναι απαραίτητη για την αποτελεσματική σχέση μεταξύ των ασθενών και των επιστημόνων υγείας. Έχει αποδειχθεί ότι η ενσυναίσθηση επηρεάζει θετικά πολλές παραμέτρους  της υγείας των ασθενών όπως για παράδειγμα την έγκαιρη διάγνωση και την επίλυση συμπτωμάτων, τη συμμόρφωση με τη θεραπευτική αγωγή, και τη μειωμένη παραμονή σε κέντρο υγείας.

Σκοπός του προγράμματος είναι:

  • · να χαρτογραφήσει τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τα προσόντα που απαιτούνται για να μπορούν οι μελλοντικοί επιστήμονες υγείας να παρέχουν φροντίδα στον ασθενή χρησιμοποιώντας την ενσυναίσθηση,
  • · να σχεδιάσει προγράμματα εκπαίδευσης και κατάρτισης για την κατ’ οίκον φροντίδα ασθενών  που να απευθύνονται σε φοιτητές ιατρικής, φυσικοθεραπείας και μαιευτικής και που να περιλαμβάνουν βίντεο εικονικής πραγματικότητας,
  • · να αξιολογήσει την αποτελεσματικότητα των προγραμμάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης και
  • · να φροντίσει για τη διάδοση και αξιοποίηση των αποτελεσμάτων του έργου σε άλλους εκπαιδευτικούς φορείς σε Ευρωπαϊκό επίπεδο.

 
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter260