Συνάντηση του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Λευκωσίας με τον Επ. Εθελοντισμού και ΜΚΟ


Συνεργασία των δύο οργανισμών προς ενίσχυση της Ενεργού Πολιτότητας

Το πλαίσιο συνεργασίας μεταξύ του Πανεπιστημίου Λευκωσίας και του Γραφείου Επιτρόπου Εθελοντισμού και ΜΚΟ συζητήθηκε σε συνάντηση μεταξύ του Πρύτανη του Πανεπιστημίου, Καθηγητή Φίλιππου Πουγιούτα και του Επιτρόπου, κ. Γιαννάκη Γιαννάκη. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα, 9 Δεκεμβρίου 2019.

Το πλαίσιο συνεργασίας θα αφορά τη συν-διοργάνωση και υλοποίηση εκδηλώσεων, προγραμμάτων και άλλων δράσεων σε θέματα που σχετίζονται με τομείς κοινού ενδιαφέροντος, καθώς και την υλοποίηση κοινωφελών δράσεων στο πλαίσιο της κοινωνικής προσφοράς των δύο οργανισμών. Κοινός στόχος της συνεργασίας είναι η ανάπτυξη της ενεργού πολιτότητας και των ικανοτήτων του ενεργού πολίτη.

Στη συνάντηση παρευρέθηκαν ο Αντιπρύτανης  Ακαδημαϊκού Προσωπικού και Έρευνας, Καθηγητής Κωνσταντίνος Ν. Φελλάς, ο Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων, Καθηγητής Παναγιώτης Αγγελίδης, ο Αντιπρόεδρος Φοιτητικών Υπηρεσιών Δρ Αλέξανδρος Αντωναράς και άλλοι λειτουργοί του πανεπιστημίου, οι οποίοι θα εργαστούν προς την ανάπτυξη του πλαισίου συνεργασίας των δυο οργανισμών.

Ο Επίτροπος, κ. Γιαννάκη, σημείωσε ότι ο εθελοντισμός αποτελεί αναπόσπαστο συστατικό των νέων προτεραιοτήτων για την Ευρωπαϊκή συνεργασία στην εκπαίδευση και την κατάρτιση, με έμφαση στον ρόλο της εκπαίδευσης για την προώθηση της ισότητας και της άρσης των διακρίσεων, τη μεταλαμπάδευση θεμελιωδών αξιών, διαπολιτισμικών ικανοτήτων και την καλλιέργεια της ενεργού πολιτότητας.Ο κ. Γιαννάκη σημείωσε επίσης πως η έννοια του ενεργού πολίτη σχετίζεται με την «κοινωνία των πολιτών», που περιλαμβάνει όλες τις μορφές κοινωνικής δράσης ατόμων ή ομάδων, οι οποίες δεν καθοδηγούνται  από το κράτος και δεν αναλαμβάνονται από αυτό, και τόνισε τη σημασία της συμμετοχής της κοινωνίας των πολιτών στη χρηστή διακυβέρνηση. Η κοινωνία των πολιτών, εξήγησε, αποτελεί έναν δυναμικό κοινωνικό χώρο συμμετοχής, όπου ο κάθε πολίτης  προσχωρεί συμβάλλοντας στην επίλυση σημαντικών κοινών προβλημάτων.

Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Λευκωσίας,Καθηγητής Φίλιππος Πουγιούτας, υπογράμμισε τη σημασία της περαιτέρω ενδυνάμωσης της ήδη παραγωγικής σύμπραξης με το Γραφείο του Επιτρόπου. Σημείωσε επίσης ότι η Κοινωνική Προσφορά αποτελεί τον τρίτο πυλώνα ανάπτυξης ενός πανεπιστημίου και μία από τις υπέρτατες αξίες του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, η οποία διαπνέει την ταυτότητα, τη στρατηγική και την καθημερινή λειτουργία του, με σκοπό τη βιώσιμη ανάπτυξη της οικονομίας και της κοινωνίας μας γενικότερα. Ολοκληρώνοντας, ανέφερε ότι η υιοθέτηση της αξίας αυτής αποσκοπεί στην εκπαίδευση και την ανάπτυξη υπεύθυνων, επιστημονικά καταρτισμένων ερευνητών, επαγγελματιών και ενεργών πολιτών, οι οποίοι θα δρουν και θα ηγούνται με γνώμονα την κοινωνική ευθύνη και προσφορά.

 
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter384