Πανεπιστήμιο Λευκωσίας: Εκπαίδευση STEAM στο νηπιαγωγείο


Σειρά από βιωματικά σεμινάρια για επιμόρφωση των νηπιαγωγών από το Τμήμα Παιδαγωγικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, σε συνεργασία με το Institute for STEAM Education

Το μειωμένο ενδιαφέρον των μαθητών ανά το παγκόσμιο για επιλογή επαγγελμάτων που σχετίζονται με θετικές επιστήμες (OECD, 2019), και ειδικά η αρνητική στάση των κοριτσιών, έχει οδηγήσει την τελευταία πενταετία τη διδακτική των θετικών επιστημών να εστιάζει στη διαθεματική προσέγγιση STEM (European Parliament-Encouraging STEM Studies for the Labour Market, 2015).

Στόχοι της προσέγγισης STEM (Science Technology Engineering Mathematics) είναι:

(α) να αποκτήσουν οι μαθητές δεξιότητες όπως κριτική σκέψη, βελτίωση της γλωσσικής επικοινωνίας και επίλυση προβλήματος,

(β) να αυξήσουν το ενδιαφέρον τους και τη συμμετοχή τους σε σχετικά μαθήματα, με έμφαση στους μαθητές που παραδοσιακά αποτυγχάνουν,

(γ) να γνωρίσουν οι μαθητές το ρόλο που διαδραματίζουν οι θετικές επιστήμες στην κοινωνία και (δ) να συνδέσουν τις πληροφορίες που λαμβάνουν από το σχολείο με τα επαγγέλματα (Refs).

Πρόσφατα, στη διαθεματική αυτή προσέγγιση προστέθηκαν και οι τέχνες μετατρέποντας το STEM σε STEAM, προσδίδοντας με αυτό τον τρόπο μια πιο σφαιρική εκπαίδευση (Hazelkorn et al. 2015). 

Το ΥΠΠΑΝ ανακοίνωσε το καλοκαίρι του 2019 τη δημιουργία STEM σχολείων, μια αξιόλογη πρωτοβουλία, ακολουθώντας την παγκόσμια τάση. Τι σημαίνει όμως εκπαίδευση STEM ή STEAM σε πρακτικό επίπεδο και πώς θα μπορούσαν να επωφεληθούν οι μαθητές της Κύπρου, ειδικά στο νηπιαγωγείο;

Το Τμήμα Παιδαγωγικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, σε συνεργασία με το Institute for STEAM Education, ετοίμασε μια σειρά από βιωματικά σεμινάρια για επιμόρφωση των νηπιαγωγών σε θέματα STEAM, παρέχοντας παραδείγματα σχετικά με τους τρόπους με τους οποίους μπορεί να γίνει η σύνδεση με το αναλυτικό πρόγραμμα. Η πρώτη σειρά σεμιναρίων ολοκληρώθηκε το Σάββατο 7 Δεκεμβρίου στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, σε συνεργασία με την κλαδική νηπιαγωγών της ΠΟΕΔ. 

Βιβλιογραφία

OECD (2019), Education at a Glance 2019: OECD Indicators, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/f8d7880d-en.

 Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter

537