Συνεργασία City University of New York και του Τμ. Επιστημών Αγωγής του UNIC: Πρόγραμμα COIL


   Με απόλυτη επιτυχία στέφθηκε η συνεργασία του City University of New York και του Τμήματος Επιστημών Αγωγής του Πανεπιστημίου Λευκωσίας (UNIC), μέσω του προγράμματος Collaborative Online International Learning (COIL).  Tο πρόγραμμα COIL, που έχει ως στόχο τη διαπολιτισμική επικοινωνία μέσω διαδικτυακών περιβαλλόντων, έφερε σε επαφή τους φοιτητές της Προδημοτικής Εκπαίδευσης του City University of New York, στην πανεπιστημιούπολη La Guardia, με τους φοιτητές του Πανεπιστημίου Λευκωσίας. Συντονίστριες του προγράμματος ήταν η Δρ. Μαρία Σάββα και η Δρ. Έλενα Παπαναστασίου

Μέσω του προγράμματος COIL, φοιτητές και από τα δύο πανεπιστήμια έμαθαν για την ιστορία των δύο χωρών και συμμετείχαν σε διαδικτυακές συζητήσεις σχετικές με τις παιδαγωγικές πρακτικές και τις πρακτικές αξιολόγησης στην κάθε χώρα. Αυτή η αλληλεπίδραση έδωσε στους φοιτητές και των δύο χωρών την ευκαιρία να συγκρίνουν εκπαιδευτικές πρακτικές και να διευρύνουν τις γνώσεις τους για την εκπαίδευση έξω από τα τοπικά τους σύνορα. Για παράδειγμα, αποτέλεσε έκπληξη για τους φοιτητές στη Νέα Υόρκη ότι οι μαθητές των δημοτικών σχολείων στην Κύπρο αξιολογούνται μόνο από τους εκπαιδευτικούς τους, και ότι δεν συνηθίζεται να λαμβάνουν επίσημες γραπτές αναφορές προόδου κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους στο δημοτικό. Αυτό, έρχεται σε αντίθεση με τις εμπειρίες των μαθητών της Νέας Υόρκης, οι οποίοι αξιολογούνται με σταθμισμένα δοκίμια αξιολόγησης στα μαθηματικά και στα Αγγλικά  από την τρίτη τάξη του δημοτικού.  Επίσης οι οικογένειες στη Νέα Υόρκη λαμβάνουν επίσημες αναφορές προόδου για τα παιδιά τους  τέσσερίς φορές τον χρόνο κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους στο δημοτικό σχολείο. Ο εντοπισμός αυτών των διαφορών έκανε τους φοιτητές και των δύο πανεπιστημίων να συζητήσουν για τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα των τρόπων αξιολόγησης στην κάθε χώρας, συνδέοντας τις απόψεις τους με τις θεωρίες και την ύλη που έχουν καλύψει στα πλαίσια των μαθημάτων τους.

Καταληκτικά, η συνεργασία μέσω του προγράμματος COIL κατέστησε εφικτό για τους φοιτητές και των δύο πανεπιστημίων να εξετάσουν την έννοια της αξιολόγησης στην εκπαίδευση με μη παραδοσιακούς τρόπους διδασκαλίας, ενώ το διαδραστικό στοιχείο της συνεργασίας παρείχε ταυτόχρονα μια πιο κοινωνική πτυχή αλληλεπίδρασης μεταξύ των φοιτητών. Μέσω αυτής της επικοινωνίας, οι φοιτητές είχαν την ευκαιρία να συγκρίνουν τις προσωπικές τους εμπειρίες και να συζητήσουν θέματα σχετικά με την αξιολόγηση στα γενικότερα πλαίσια της εκπαίδευσης σε κάθε χώρα ξεχωριστά. Ταυτόχρονα, αυτή η εμπειρία τους επέτρεψε να μελετήσουν τις εκπαιδευτικές πρακτικές κάθε χώρας μέσα από μια νέα οπτική γωνία, συνδυάζοντας τις με τις ανάλογες εκπαιδευτικές θεωρίες σε ένα πολυπολιτισμικό πλαίσιο.

Dr. Maria Savva is Associate Professor and Director of International Studies at the City University of New York’s LaGuardia Community College.

Dr. Elena Papanastasiou is Professor of Education and Associate Dean at the University of Nicosia’s School of Education.
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter682