Εκδήλωση Τμήματος Παιδαγωγικών Σπουδών Πανεπιστημίου Λευκωσίας


Αφηγηματική ζωγραφική και η σημασία της στην ενεργοποίηση της φαντασίας των μαθητών για δημιουργική αφήγηση στο ελεύθερο παιχνίδι

Με την ολοκλήρωση του πιο πάνω έργου-παιχνιδιού στο πλακόστρωτο του Β’ Δημοτικού Σχολείου Μακεδονίτισσας, επισημαίνεται η σημασία της εικαστικής δημιουργίας και συγκεκριμένα της αφηγηματικής ζωγραφικής στην ανάπτυξη συνεργατικού και συμπεριληπτικού πνεύματος στην εκπαίδευση.

Ομάδα φοιτητών του Τμήματος Παιδαγωγικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, με καθοδήγηση από την καθηγήτριά τους Δρα Ελίζα Πίτρη, προβληματίστηκαν για τα χαρακτηριστικά που κάνουν μια εικόνα να «λέει μια ιστορία», συνδύασαν στοιχεία από διάφορα παραμύθια του Dr. Seuss και τα εμπλούτισαν με άλλα σύμβολα εμπνευσμένα από το όνειρο και τη φαντασία.

Οι οπτικές και εννοιολογικές επιλογές των φοιτητών των εικαστικών στην εκπαίδευση και η μεγέθυνση της εικόνας από το χαρτί στο δάπεδο (12x3 μέτρα), στην οποία συνέβαλαν και παιδιά του δημοτικού σχολείου, ενέπνευσαν μια άλλη ομάδα φοιτητών του Τμήματος Παιδαγωγικών Σπουδών, που αξιοποίησε την εικόνα ως ταμπλό παιχνιδιού.

Οι φοιτητές που παρακολούθησαν το μάθημα Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας κατά το χειμερινό εξάμηνο 2019 με καθηγήτρια τη Δρα Αγνή Στυλιανού-Γεωργίου ανέπτυξαν το σενάριο και τους κανόνες ενός δυναμικού εκπαιδευτικού παιχνιδιού με κάρτες και πιόνια, κατάλληλο για παιδιά δημοτικού, με στόχο την προώθηση της δημιουργικής αφήγησης. Οι κανόνες του παιχνιδιού επιτρέπουν ευελιξία στο πώς κινούνται τα παιδιά στο χώρο, μέσα από  διαφορετικές διαδρομές κι ανατρεπτικές εξελίξεις στις ιστορίες που αφηγούνται καθιστώντας το παιχνίδι διασκεδαστικό και μοναδικό κάθε φορά.Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter

863