Τμ. Παιδαγωγικών Σπουδών Πανεπ. Λευκωσίας: Προκήρυξη θέσεων για Διδακτορικές Σπουδές


Το Τμήμα Παιδαγωγικών Σπουδών του  Πανεπιστημίου Λευκωσίας δέχεται αιτήσεις (καταληκτική ημερομηνία 30 Απριλίου 2020) στα ακόλουθα διδακτορικά προγράμματα με εισαγωγή τον Σεπτέμβριο του 2020, ως ακολούθως:

 1. Μια (1) θέση στην ερευνητική περιοχή: «Ανάπτυξη δεξιοτήτων σκέψης 21ου αιώνα σε διεπιστημονικά περιβάλλοντα μάθησης».
 2. Μια (1) θέση στην ερευνητική περιοχή: «Δημιουργικός διδακτικός σχεδιασμός: Εστιάζοντας στη διερευνητική μάθηση».
 3. Μια (1) θέση στην ερευνητική περιοχή: «Αξιοποιώντας πολυτροπικά κείμενα για την ανάπτυξη της μεταγνωστικής ικανότητας».

Για ερευνητικές περιοχές 1, 2, 3

Επιπρόσθετα απαιτούμενα προσόντα:

 • Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.

Ερευνητική σύμβουλος: Αγνή Στυλιανού-Γεωργίου

Επικοινωνία: [email protected]

 1. Μια (1) θέση στην ερευνητική περιοχή: «Εξ αποστάσεως και ηλεκτρονική μάθηση» με έμφαση στο σχεδιασμό και ανάπτυξη εξατομικευμένου μαθησιακού περιβάλλοντος.
 2. Μια (1) θέση στην ερευνητική περιοχή: «Νέες τεχνολογίες στη διδασκαλία και μάθηση» με έμφαση στα διαδραστικά παιχνίδια/στην εικονική πραγματικότητα ή/και επαυξημένη πραγματικότητα στην εκπαίδευση.
 3. Μια (1) θέση στην ερευνητική περιοχή: «Aνάπτυξη και αξιολόγηση δεξιοτήτων ψηφιακού γραμματισμού στη δημοτική εκπαίδευση».

Για ερευνητικές περιοχές 4, 5, 6

Επιπρόσθετα απαιτούμενα προσόντα:

 • Αναγνωρισμένο μεταπτυχιακό στην εκπαίδευση, εκπαιδευτική τεχνολογία, πληροφορική ή άλλο συναφή κλάδο.
 • Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.
 • Εξαιρετικές γνώσεις χειρισμού τεχνολογίας και ικανότητα γρήγορης εκμάθησης νέων τεχνολογιών.

Οι συγκεκριμένες ερευνητικές περιοχές προσφέρουν δυνατότητα εμπλοκής σε ερευνητικά προγράμματα του Τμήματος.

Ερευνητική σύμβουλος: Δρ. Έφη Νησιφόρου

Επικοινωνία: [email protected]

 1. Μια (1) θέση στην ερευνητική περιοχή: «Διδασκαλία αμφιλεγόμενων θεμάτων και δεξιότητες επιχειρηματολογίας».
 2. Μια (1) θέση στην ερευνητική περιοχή: «Εκπαίδευση σε θέματα STEAM».

Για ερευνητικές περιοχές 7, 8

Επιπρόσθετα απαιτούμενα προσόντα:

 • Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας τόσο στον προφορικό όσο και στο γραπτό λόγο.

Οι συγκεκριμένες ερευνητικές περιοχές προσφέρουν δυνατότητα μερικής απασχόλησης σε σχετικό ερευνητικό πρόγραμμα που έχει λάβει χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Ερευνητική σύμβουλος: Δρ. Μαρία Ευαγόρου

Επικοινωνία: [email protected]

 1. Μια (1) θέση στην ερευνητική περιοχή: «H τέχνη του δράματος στην εκπαίδευση και η ανάπτυξη των αρετών».
 2. Μια (1) θέση στην ερευνητική περιοχή: «Το θεατρικό παιχνίδι ως διδακτικό εργαλείο και η παιδαγωγική του αξία».
 3. Μια (1) θέση στην ερευνητική περιοχή: «Θεατρική αγωγή και καλλιτεχνία του δασκάλου: Αξιοποίηση ποιητικών, κοινωνικών και ηθικών αρετών».

Για ερευνητικές περιοχές 9, 10, 11

Επιπρόσθετα απαιτούμενα προσόντα:

 • Βασική επαφή και εξοικείωση με την έρευνα στα πεδία του δράματος στην εκπαίδευση, της θεατρικής αγωγής και του θεατρικού παιγνιδιού, με πιο κατάλληλη συνθήκη τις μεταπτυχιακές σπουδές σε επίπεδο Master σε αυτά τα πεδία.

Ερευνητική σύμβουλος: Δρ. Αγγέλα Χατζηπαντελή

Επικοινωνία: [email protected]

12. Μια (1) θέση στην ερευνητική περιοχή: «Εικαστική έκφραση, οπτικός γραμματισμός και διαμόρφωση ταυτότητας στον 21ο αιώνα».

13. Μια (1) θέση στην ερευνητική περιοχή:: «Εκπαιδευτική διαχείριση/αμφισβήτηση/ενίσχυση εικαστικών εμπειριών στο σπίτι, στα σχολεία και στις κοινότητες».

14. Μια (1) θέση στην ερευνητική περιοχή: «Μορφές και πλαίσια εικαστικών παιχνιδιών για ενίσχυση της δημιουργικής σκέψης του ατόμου».

Για τις ερευνητικές περιοχές 12, 13, 14

Ερευνητική σύμβουλος: Δρ. Ελισάβετ Πίτρη

Επικοινωνία: pitri.e@unic.ac.cy

15. Μια (1) θέση στην ερευνητική περιοχή: «Η χρήση της συνεργατικής έρευνας δράσης μέσα από τη διαδικασία αυτοαξιολόγησης της σχολικής μονάδας ως μορφή επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών».

 1. Μια (1) θέση στην ερευνητική περιοχή: «Η φωνή των μαθητών ως μέσο βελτίωσης της αποτελεσματικότητας της σχολικής μονάδας».
 1. Μια (1) θέση στην ερευνητική περιοχή: «Διερευνώντας την επαγγελματική ταυτότητα των εκπαιδευτικών και το αντίκτυπό της στην εφαρμογή εκπαιδευτικών μεταρρυθμίσεων».

Για τις ερευνητικές περιοχές 15, 16, 17

Επιπρόσθετα απαιτούμενα προσόντα:

 • Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας τόσο στον προφορικό όσο και στο γραπτό λόγο.

Ερευνητική σύμβουλος: Δρ. Χριστιάνα Καρούσιου

Επικοινωνία: [email protected]

 1. Μία θέση (1) στην ερευνητική περιοχή: «Υποστήριξη και επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών στη δημιουργία πλαισίου πρόληψης στη σχολική μονάδα».
 2. Μία θέση (1) στην ερευνητική περιοχή: «Ανάπτυξη αναγνωστικής ευχέρειας και κατανόησης μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες ή δυσκολίες μάθησης».
 3. Μία θέση (1) στην ερευνητική περιοχή: «Διερεύνηση της σχέσης μάθησης και συμπεριφοράς για μαθητές υψηλού ρίσκου για σχολική αποτυχία».

Για τις ερευνητικές περιοχές 18, 19, 20

Επιπρόσθετα απαιτούμενα προσόντα:

 • Διδακτική εμπειρία σε τάξη.  
 • Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας τόσο στον προφορικό όσο και στο γραπτό λόγο.

Ερευνητική σύμβουλος: Δρ. Λευκή Κουρέα

Επικοινωνία: kourea.l@unic.ac.cy

   21. Μία θέση (1) στην ερευνητική περιοχή: «Διδάσκοντας Φιλοσοφία και μαθαίνοντας να φιλοσοφούμε στην προδημοτική και δημοτική εκπαίδευση (Φιλοσοφία για/με παιδιά) – Οι περιπτώσεις της Κύπρου και της Ελλάδας».

   22. Μία θέση (1) στην ερευνητική περιοχή: «Η φιλοσοφία του Rudolph Steiner και η εκπαίδευση Waldorf – Αναλυτικά προγράμματα, και εφαρμογές».

   23. Μία θέση (1) στην ερευνητική περιοχή: «Φιλοσοφία της φροντίδας και του εαυτού στην ειδική εκπαίδευση».

Για τις ερευνητικές περιοχές 21, 22, 23

Ερευνητικός σύμβουλος: Δρ. Αλέξης Πέτρου

Επικοινωνία:petrou.al@unic.ac.cy

Γενικά κριτήρια εισδοχής

Ελάχιστη προϋπόθεση για εισδοχή στο διδακτορικό πρόγραμμα σπουδών αποτελεί η κατοχή μεταπτυχιακού τίτλου σε επίπεδο Master, από αναγνωρισμένο πανεπιστήμιο.

Επιπλέον απαιτούνται τα εξής δικαιολογητικά:

 • Συμπληρωμένη αίτηση.
 • Βιογραφικό σημείωμα.
 • Επικυρωμένο ακριβές αντίγραφο των προσόντων/πτυχίων.
 • Επίσημο αποδεικτικό σπουδών στο οποίο να παρουσιάζονται όλα τα μαθήματα προπτυχιακού και μεταπτυχιακού επιπέδου με τις αντίστοιχες επιδόσεις. Τουλάχιστον ένα από τα πτυχία πρέπει να είναι από τον χώρο της εκπαίδευσης.
 • Ερευνητική πρόταση (μέχρι 5000 λέξεις) που θα προσδιορίζει το ερευνητικό πρόβλημα, θα παρουσιάζει αναδίφηση της σχετικής βιβλιογραφίας και θα εξηγεί την ερευνητική μεθοδολογία που θα ακολουθηθεί.
 • Αποδεικτικό καλής γνώσης της αγγλικής γλώσσας.
 • Δυο συστατικές επιστολές από Καθηγητές Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων ή Ερευνητικών Κέντρων, οι οποίες υποβάλλονται σε σφραγισμένο φάκελο ή αποστέλλονται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ([email protected])

Ο υποψήφιος μπορεί να υποβάλει συμπληρωματικά τη Μεταπτυχιακή Εργασία που τυχόν έχει εκπονήσει καθώς και άλλα δημοσιεύματα.

Επαρκής γνώση αγγλικής γλώσσας

Οι φοιτητές πληρούν τις απαιτήσεις για την αγγλική γλώσσα, εάν η γλώσσα διδασκαλίας του πρώτου τους πτυχίου ήταν η αγγλική. Σε άλλη περίπτωση, θα πρέπει να προσκομίσουν πιστοποιητικό TOEFL με ελάχιστο βαθμό 550 paper-based ή 213 για εξέταση computer-based, ή Internet-based TOEFL (iBT) με βαθμολογία τουλάχιστον 79-80 ή GCSE “O” Level με ελάχιστο βαθμό “C” ή IELTS με βαθμολογία 6.5.

Καταληκτική ημερομηνία για νέες αιτήσεις: 30 Απριλίου.

Όλες οι εισδοχές γίνονται για σπουδές που αρχίζουν το χειμερινό εξάμηνο 2020.

Επιπρόσθετες πληροφορίες για τα πρόγραμμα βρίσκονται στην ιστοσελίδα https://www.unic.ac.cy/el/education-sciences-phd-3-years/

 
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter1791