Οδηγίες για τη συμπερίληψη μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στη διαδικτυακή τάξη


ΤΗΣ ΔΡΟΣ ΕΥΔΟΚΙΑΣ ΠΙΤΤΑ*

Η παγκόσμια πανδημία που προκλήθηκε από τον COVID-19 έχει διακόψει πολλές ρουτίνες και πρακτικές, συμπεριλαμβανομένης και της εκπαίδευσης. Πολλοί μαθητές πλέον παρακολουθούν μερικά ή όλα τα μαθήματά τους διαδικτυακά. Αναντίρρητα, η διασφάλιση της πρόσβασης μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στην ηλεκτρονική μάθηση αποτελεί πρόκληση.

Με σκοπό τη στήριξη γονέων, εκπαιδευτικών ειδικής εκπαίδευσης και ειδικών επαγγελματιών, μέλη της Ομάδας Ειδικού Ενδιαφέροντος στις Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες (SIG15 – Special Educational Needs), από τον επιστημονικό οργανισμό European Association for Learning and Instruction (EARLI), κατά τη διάρκεια της πανδημίας του COVID-19, συνέγραψαν οδηγίες για τη συμπερίληψη μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στη διαδικτυακή τάξη.

Ως γενική αρχή, αναγνωρίζουμε ότι οι μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες είναι ένα ποικιλόμορφο σύνολο βάσει των προσδιορισμένων ομάδων, ικανοτήτων και δεξιοτήτων τους, ωστόσο γενικά περιλαμβάνει μαθητές που χρειάζονται επιπρόσθετη στήριξη ώστε να έχουν πρόσβαση στο συμβατικό πρόγραμμα σπουδών και να αξιοποιήσουν πλήρως τις δυνατότητές τους. Ως εκ τούτου, οι οδηγίες που παρέχουμε δεν είναι επιτακτικές για όλους τους μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, αλλά στοχεύουν να βοηθήσουν εκπαιδευτικούς και γονείς να λάβουν υπόψη εμπόδια και διευκολυντικούς παράγοντες που μπορεί να έχουν επίδραση στην πλήρη πρόσβαση των μαθητών σε διαδικτυακό εκπαιδευτικό υλικό και μαθήματα.

Ο οδηγός για τη συμπερίληψη μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στη διαδικτυακή τάξη βρίσκεται εδώ: https://earli.org/sites/default/files/2020-10/EARLI%20guidelines_COVID%20online%20inclusion_0.pdf

Η μετάφραση του οδηγού στην Ελληνική γλώσσα βρίσκεται σε εξέλιξη και αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του επόμενου μήνα με σχετική ανακοίνωση.

*Λέκτορας Ειδικής Εκπαίδευσης

Τμήμα Παιδαγωγικών Σπουδών

Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


905