Τι σημαίνει να είσαι ακαδημαϊκός


ΤΟΥ ΔΡΟΣ ΓΙΩΡΓΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ *

Υπάρχει μία γενική πεποίθηση ότι η δουλειά των ακαδημαϊκών είναι εύκολη, δεν απαιτεί ιδιαίτερο κόπο και ότι υπάρχει άπλετος ελεύθερος χρόνος κυρίως κατά την περίοδο των γιορτών ή του καλοκαιριού. Αυτό που ισχύει στην πραγματικότητα είναι ότι ο χρόνος των ακαδημαϊκών είναι εξαιρετικά περιορισμένος πολλές φορές. Το γεγονός ότι βρισκόμαστε εντός γραφείου ή στις αίθουσες διδασκαλίας μόλις για λίγες ώρες την εβδομάδα δημιουργεί την αίσθηση ότι εργαζόμαστε πολύ λιγότερες ώρες από τον μέσο εργαζόμενο. Ωστόσο, η δουλειά που υπάρχει στο σπίτι ή στο εργαστήριο είναι τέτοια που απαιτεί τη διάθεση πολλών ωρών μέσα στην ημέρα για να διεκπεραιωθεί. Αυτό ισχύει για όλους τους ακαδημαϊκούς σε όποιο πανεπιστημιακό ίδρυμα  του κόσμου κι αν εργάζονται.

Θα μπορούσαμε να πούμε ότι η δουλειά του ακαδημαϊκού περιλαμβάνει διδακτικά, ερευνητικά και διοικητικά καθήκοντα. Στα διδακτικά καθήκοντα συγκαταλέγεται η διδασκαλία μαθημάτων σε προπτυχιακούς ή/και μεταπτυχιακούς φοιτητές. Επίσης, ο ακαδημαϊκός καλείται να στηρίξει τους φοιτητές, απαντώντας σε ερωτήσεις/απορίες τους και παρέχοντάς τους την απαραίτητη ανατροφοδότηση στην τάξη, σε ώρες γραφείου ή εξ αποστάσεως μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Κατά τη διάρκεια της ακαδημαϊκής χρονιάς, προετοιμάζει και διορθώνει τις ενδιάμεσες τελικές εργασίες και εξετάσεις των φοιτητών. Επίσης, επιτηρεί πτυχιακές ή μεταπτυχιακές διατριβές δίνοντας κατευθυντήριες γραμμές στους φοιτητές. Σε ορισμένες περιπτώσεις, ο ακαδημαϊκός ετοιμάζει το αναλυτικό πρόγραμμα των μαθημάτων καθώς και τις εβδομαδιαίες σημειώσεις που αφορούν στο μάθημα που θα διδάξει.

Στα ερευνητικά καθήκοντα περιλαμβάνονται η εκπόνηση υψηλού επιπέδου έρευνας που είναι μία ιδιαίτερα απαιτητική διαδικασία. Απαιτεί τη χρησιμοποίηση των κατάλληλων εργαλείων για τη συλλογή δεδομένων και την προσεκτική επεξεργασία και ανάλυσή τους. Τα καινοτόμα αποτελέσματα πρέπει να δημοσιευτούν υπό τη μορφή άρθρων σε επιστημονικά περιοδικά. Η συγγραφή ενός και μόνο άρθρου μπορεί να πάρει μερικούς μήνες ενώ η δημοσίευσή του χρόνια. Τα αποτελέσματα αυτής της δουλειάς μπορούν να παρουσιαστούν σε τοπικά ή διεθνή επιστημονικά συνέδρια. Πέρα από τα άρθρα, ο ακαδημαϊκός θα συγγράψει βιβλία, κεφάλαια, επιμελημένους τόμους, διδακτικά εγχειρίδια, κ.ά. Λαμβάνει, επίσης, μέρος σε ανοικτές διαλέξεις, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις καλείται να μιλήσει ως ειδήμονας στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Ακόμα, ο ακαδημαϊκός αναλαμβάνει την προετοιμασία και υποβολή εμπρόθεσμων ερευνητικών προτάσεων προς χρηματοδότηση. Τέλος, ενδέχεται να επιθεωρήσει ως απλός κριτικός ή ακαδημαϊκός επιμελητής άρθρα που υποβλήθηκαν για δημοσίευση σε επιστημονικά περιοδικά.

Τα διοικητικά καθήκοντα περιλαμβάνουν τη συμπλήρωση εγγράφων που αφορούν στο ακαδημαϊκό του έργο, τη λειτουργία ενός προγράμματος σπουδών ή του Τμήματος και τους φοιτητές. Ο ακαδημαϊκός θα πρέπει να λαμβάνει μέρος σε συνεδριάσεις του Τμήματός του ή του Πανεπιστημίου καθώς και σε εκπαιδευτικά σεμινάρια που διοργανώνονται κατά καιρούς. 

Παρά την απαιτητική φύση του επαγγέλματος, ο ακαδημαϊκός μπορεί να οργανώσει κατάλληλα τον χρόνο του και να διαθέσει χρόνο για ξεκούραση ή ενασχόληση με άλλες δραστηριότητες. Σε αυτό βοηθά το γεγονός ότι υπάρχει ευελιξία ως προς το ωράριο εργασίας. Ακόμα, λαμβάνοντας υπόψη ότι η δουλειά σε κάποιες περιπτώσεις διεκπεραιώνεται μέσω του ηλεκτρονικού υπολογιστή, αυτό δίνει τη δυνατότητα εκτέλεσης των καθηκόντων εξ αποστάσεως.

Το επάγγελμα του ακαδημαϊκού είναι υψίστης σημασίας – όπως είναι φυσικά κι όλα τα επαγγέλματα. Ωστόσο, δεν είναι μια εύκολη δουλειά. Απαιτεί τεράστια αποθέματα υπομονής, συγκεκριμένες δεξιότητες και χρόνο. Μόνο αν αγαπά κανείς το επάγγελμα, μπορεί να το εξασκήσει σωστά. Εμείς που επιλέξαμε να εργαζόμαστε στον ακαδημαϊκό χώρο δεν βλέπουμε το επάγγελμα ως αγγαρεία, ούτε μισούμε τις Δευτέρες αλλά και ούτε παρακαλούμε να έρθουν οι Παρασκευές. Εργαζόμαστε με ζήλο έχοντας ως γνώμονα τη διοχέτευση των γνώσεών μας στους φοιτητές αλλά και την ανάγκη να συνεισφέρουμε στην κοινωνία με την έρευνά μας.

*Ακαδημαϊκός

Τμήμα Γλωσσών και Λογοτεχνίας, Πανεπιστήμιο Λευκωσίας

Συντονιστής του The Cyprus Linguistics and Humanities Research Group

[email protected]

Comments (0)

Add a new comment:


Newsletter


463