Σύμφωνο Συνεργασίας μεταξύ των Εδρών UNESCO Πανεπιστημίου Λευκωσίας και ΤΕΠΑΚ


Η Κύπρος παγκόσμιο σημείο αναφοράς για τον Πολιτισμό και την Ειρήνη

Ένα ιδιαίτερα σημαντικό Σύμφωνο Συνεργασίας υπογράφηκε στις 16 Σεπτεμβρίου 2022, μεταξύ δύο Φορέων της Κύπρου, που διαδραματίζουν ουσιαστικό ρόλο στην ανάδειξη της Πολιτιστικής Κληρονομιάς του Ανθρώπου και την προστασία αυτής από τις σύγχρονες απειλές, καθώς και στην προώθηση της αλληλοκατανόησης και της ειρήνης μεταξύ των λαών.

Συγκεκριμένα, η Έδρα UNESCO για την Ψηφιακή Πολιτιστική Κληρονομιά του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου, και η Έδρα UNESCO Πολιτιστική Ποικιλομορφία και Διαπολιτισμικός Διάλογος για έναν Πολιτισμό Ειρήνης του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, επισφράγισαν την πρόθεσή τους για  στενή συνεργασία πάνω στα θέματα τεκμηρίωσης και τη δυναμική αντιμετώπιση της απειλής που δέχεται η Πολιτιστική Κληρονομιά.

Εκ μέρους της Έδρας UNESCO για την Ψηφιακή Πολιτιστική Κληρονομιά του ΤΕΠΑΚ, το σύμφωνο υπέγραψε ο Διευθυντής της, Δρ. Μαρίνος Ιωαννίδης, κάτοχος της μοναδικής Έδρας Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας στην Ψηφιακή Πολιτιστική Κληρονομιά με απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (European Research Area-ERA Chair), και εκ μέρους της Έδρας UNESCO του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, ο Διευθυντής της, Δρ. Αιμίλιος Α. Σολωμού.

Παρών στην υπογραφή του Μνημονίου ήταν και ο Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, Καθηγητής Παναγιώτης Αγγελίδης.

Στο πλαίσιο του μνημονίου συνεργασίας, τα δύο μέρη συμφώνησαν να διευρύνουν την επιστημονική, εκπαιδευτική, πολιτιστική και άλλη συνεργασία τους, μέσα από κοινές εκδηλώσεις και δραστηριότητες, συμβουλευτικές υπηρεσίες και μελέτες, συμμετοχή σε ευρωπαϊκά και διεθνή ερευνητικά και αναπτυξιακά προγράμματα, καθώς και μέσα από την ανταλλαγή πληροφοριών και τεχνογνωσίας σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος.

Οι Διευθυντές των δύο Εδρών της UNESCO, μετά τη υπογραφή του Συμφώνου Συνεργασίας, δήλωσαν ανάμεσα σε άλλα: «Το επιστημονικό δυναμικό και τα πανεπιστημιακά ιδρύματα της Κύπρου, μέσα από πολύ σοβαρή και επίπονη εργασία και έρευνα, πρωτοστατούν σε παγκόσμιο επίπεδο και διαμορφώνουν τις παγκόσμιες πολιτικές του μέλλοντος, πάνω σε πολύ κρίσιμα ζητήματα. Μεταξύ αυτών, είναι και η διάσωση και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς του Ανθρώπου και οι ποικίλες δραστηριότητες στους τομείς της εκπαίδευσης, της έρευνας, της ενημέρωσης και της τεκμηρίωσης στον τομέα της πολιτιστικής πολυμορφίας και του πολιτιστικού διαλόγου για μια κουλτούρα ειρήνης, σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο».
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


499