Συνεργασία Shriners και Ιατρικής Σχολής Πανεπιστ. Λευκωσίας στον τομέα της έρευνας και εκπαίδευσης

30 Ιαν 2023 - 15:56


O Περιφερειακός Διευθυντής Ευρώπης του ΠΟΥ στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας

26 Ιαν 2023 - 10:45


Επιστημονική Έρευνα Παν. Λευκωσίας παρέχει πληροφορίες για προστασία από πυρηνική έκρηξη

26 Ιαν 2023 - 10:19


Γίνε Διεθνολόγος για μια Μέρα στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας

25 Ιαν 2023 - 11:53


Υποτροφίες Παν. Λευκωσίας για το Εξ Αποστάσεως Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Δημόσια Διοίκηση (MPA)

24 Ιαν 2023 - 12:11


Στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας ο Πρέσβυς της Κούβας

23 Ιαν 2023 - 13:08


Διεθνές Συνέδριο «Advances in Second/Foreign Language Acquisition» στο Πανεπ. Λευκωσίας

19 Ιαν 2023 - 15:53


Διαλέξεις ορθοπεδικής για παιδιά από ιατρούς των Νοσοκομείων Shriners των ΗΠΑ στη Ιατρική Σχολή του ΠΛ

17 Ιαν 2023 - 16:28


Επιστημονικό Συνέδριο «Σύγχρονες τάσεις και εξελίξεις στην Κυπριακή Παιδική Λογοτεχνία (1960-1922)»

16 Ιαν 2023 - 11:25


Ερωτήματα και προβληματισμοί σχετικά με τις εξετάσεις τετραμήνων

11 Ιαν 2023 - 21:10


Newsletter