Το συνέδριο συνδυασμένη διδασκαλία γλώσσας και περιεχομένου στις 8 Απριλίου στο Παν. Λευκωσίας


Η συνδυασμένη διδασκαλία γλώσσας-περιεχομένου  αξιοποιείται ήδη σε πολλές χώρες της Ευρώπης, αρχικά στη διδασκαλία ξένων γλωσσών  (ΞΓ), και έχει καταγράψει ήδη θετικά αποτελέσματα. Τη σημασία του συγκεκριμένου μοντέλου αναγνώρισε, κάπως αργά,  και η Κύπρος, και η αναγνώριση αυτή εκδηλώνεται και από την ίδρυση του Συντονιστικού Κέντρου CLIL που είχαμε τον Μάιου του 2017.   Στην Κύπρο υπάρχουν εφαρμογές για την αγγλική γλώσσα στο επίπεδο της προδημοτικής και δημοτικής εκπαίδευσης.

Η πιο πρόσφατη εφαρμογή του μοντέλου και στα πλαίσια της διδασκαλίας της δεύτερης γλώσσας  (Γ2), όπως άρχισε ήδη σε κάποιες  χώρες, κυρίως σε χώρες με ψηλό ποσοστό ατόμων με μεταναστευτική βιογραφία, είναι όμως εξίσου σημαντική και  πολύ ελπιδοφόρα. 

Με το συγκεκριμένο μοντέλο καταπιάνεται το Συνέδριο Πολυγλωσσικές Ταυτότητες και Γραμματισμοί Προσφύγων και Μεταναστών: Η Συνδυασμένη Εκμάθηση Γλώσσας και Περιεχομένου. Το Συνέδριο θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο, 8 Απριλίου 2023 (09:00-15:00), στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας (Αμφιθέατρο UNESCO, Λεωφ. Μακεδονίτισσας 46).

Στόχος του συγκεκριμένου Συνεδρίου είναι να δημιουργήσει ευκαιρίες συζήτησης προτάσεων για τη γλωσσική εκπαίδευση μαθητών/μαθητριών με μεταναστευτική βιογραφία. Ειδικότερα, θα διερευνηθεί η χρήση του μοντέλου της Συνδυασμένης Διδασκαλίας Γλώσσας-Περιεχομένου και θα συζητηθούν πιθανές εφαρμογές στη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας ως δεύτερης. Στο Συνέδριο, επίσης, θα προταθεί, μέσα από σύγχρονες γλωσσολογικές θεωρίες, ένα πλαίσιο δράσης για καλύτερη προσέγγιση των μαθητών/μαθητριών με διαφορετικό γλωσσικό υπόβαθρο στις συμβατικές τάξεις, καθώς και για διευκόλυνση της ένταξης των ενηλίκων στον επαγγελματικό χώρο.

Το Συνέδριο απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς όλων των σχολικών βαθμίδων και όλων των ειδικοτήτων, σε ερευνητές/ερευνήτριες, φοιτητές/φοιτήτριες και άλλους/ες ενδιαφερόμενους/ενδιαφερόμενες.

Το πρόγραμμα του Συνεδρίου περιλαμβάνει παρουσιάσεις από ακαδημαϊκούς και εργαστήρια. Οι παρουσιάσεις θα μεταδίδονται και μέσω διαδικτύου. Η συμμετοχή στα εργαστήρια θα είναι δυνατή μόνο με φυσική παρουσία. Για συμμετοχή στα εργαστήρια, είναι απαραίτητη η εγγραφή σε ένα από τα πέντε εργαστήρια πριν την ημέρα του Συνεδρίου. Οι συμμετέχοντες/συμμετέχουσες θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν υλικά, τα οποία δημιουργήθηκαν στη βάση των αρχών του συγκεκριμένου μοντέλου και να πειραματιστούν με τη δημιουργία δραστηριοτήτων, που θα βασίζονται στις αρχές του συγκεκριμένου μοντέλου.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του Συνεδρίου: https://milremi.weebly.com/

Εγγραφές για εκπαιδευτικούς και λειτουργούς του ΥΠΑΝ:

https://www.pi-eggrafes.ac.cy/login

Εγγραφές για άλλους/άλλες ενδιαφερόμενους/ενδιαφερόμενες:

https://forms.gle/hrSUTvx87fph5G8M9

Διοργανωτές:
Παγκύπρια Οργάνωση Προώθησης Γραμματισμού
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
Ευρωπαϊκό Δίκτυο Μετανάστευσης Κύπρου
Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου
Κυπριακός Σύνδεσμος Παιδικού Νεανικού Βιβλίο

Δρ. Α. Παπακυριακού

Επίκουρη Καθηγήτρια Γλωσσολογίας

Πανεπιστήμιο Λευκωσίας

papakyriakou.a@unic.ac.cy

 
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


334