Προκήρυξη θέσεων Πανεπιστημίου Λευκωσίας για διδακτορικές σπουδές 2023-24


Το Τμήμα Γλωσσών και Λογοτεχνίας του  Πανεπιστημίου Λευκωσίας δέχεται αιτήσεις στο διδακτορικό πρόγραμμα «Διδασκαλία της Αγγλικής ως Ξένης Γλώσσας» (PhD in TESOL) (στην αγγλική γλώσσα) για τις ακόλουθες ερευνητικές περιοχές:

Ερευνητικός σύμβουλος: Δρ Γιώργος Γεωργίου

Επικοινωνία: georgiou.georg@unic.ac.cy | www.georgiougeorg.com 

Μία (1) θέση στην ερευνητική περιοχή: Αντίληψη και παραγωγή ήχων της αγγλικής ως ξένης γλώσσας (φωνητική/φωνολογία

Ερευνητική σύμβουλος: Δρ Αρετούσα Γιαννακού

Επικοινωνία: giannakou.a@unic.ac.cy

Δύο (2) θέσεις στην ερευνητική περιοχή: Διαγλωσσικότητα

Ερευνητική σύμβουλος: Δρ Αντρούλλα Παπακυριακού

Επικοινωνία: papakyriakou.a@unic.ac.cy

Τρεις (3) θέσεις στις ερευνητικές περιοχές: χρήση της τεχνολογίας στη διδασκαλία της αγγλικής ως ξένης γλώσσας, Ολοκληρωμένη Εκμάθηση Περιεχομένου και Γλώσσας (CLIL), Διδασκαλία αγγλικής γλώσσας/διδασκαλία γραμματικής

Οι υποψήφιοι θα πρέπει αρχικά να επικοινωνήσουν με τους ερευνητικούς συμβούλους και να στείλουν:

 • πλήρες βιογραφικό σημείωμα
 • συνοδευτική επιστολή (1-2 σελίδες)
 • ερευνητική πρόταση 2000–2500 λέξεων (εξαιρουμένων των βιβλιογραφικών αναφορών) που περιλαμβάνει μια σύντομη βιβλιογραφική ανασκόπηση, την πρωτοτυπία και τη σημασία, τον στόχο και τους στόχους, τα ερευνητικά ερωτήματα και τη μεθοδολογία της προτεινόμενης μελέτης).

Σημειώστε ότι αυτό δεν αποτελεί επίσημη αίτηση στο διδακτορικό πρόγραμμα. Οι υποψήφιοι θα κατευθυνθούν στον συντονιστή του προγράμματος για καθοδήγηση σχετικά με την αίτησή τους.

Γενικά κριτήρια εισδοχής

Οι αιτήσεις για εισδοχή στο πρόγραμμα διδακτορικών σπουδών θα ληφθούν υπόψη μόνο από υποψηφίους που πληρούν τα ελάχιστα κριτήρια εισαγωγής όπως περιγράφονται παρακάτω:

 • Διαπιστευμένο τίτλο μάστερ στη Διδασκαλία της Αγγλικής ως Ξένης Γλώσσας (TESOL), ή Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία, ή Αγγλική Γλώσσα/Γλωσσολογία
 • Διδακτική εμπειρία: τουλάχιστον ένα έτος
 • Επάρκεια αγγλικής γλώσσας: Οι υποψήφιοι πρέπει να προσκομίσουν αποδεικτικά στοιχεία επάρκειας αγγλικής γλώσσας επιπέδων Γ1-Γ2.
 • Ερευνητική πρόταση: Μια πρόταση (2000-2500 λέξεις, εξαιρουμένων των βιβλιογραφικών αναφορών) που περιγράφει το ερευνητικό θέμα, τον στόχο και τους στόχους, τα ερευνητικά ερωτήματα και την προτεινόμενη ερευνητική μεθοδολογία της προτεινόμενης μελέτης.
 • Έντυπο Αίτησης: Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν αίτηση για εισδοχή και εγγραφή στο πρόγραμμα. Το έντυπο αίτησης ζητά γενικές πληροφορίες για τον αιτούντα, τα προσόντα του, τη σχετική εμπειρία κ.λπ.
 • Δήλωση Σκοπού: Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν ένα ολοκληρωμένο περίγραμμα που να υπογραμμίζει τις ακαδημαϊκές και προσωπικές τους ικανότητες και να δηλώσουν γιατί πιστεύουν ότι είναι κατάλληλοι για εισδοχή στο Πρόγραμμα, καθώς και τις σκέψεις τους σχετικά με τις προσδοκίες και την αξία του Προγράμματος για την προσωπική τους πρόοδο και την εξέλιξη της καριέρας τους.
 • Συστατικές επιστολές: Οι υποψήφιοι πρέπει να λάβουν δύο συστατικές επιστολές από άτομα που τους γνωρίζουν σε εκπαιδευτικό ή/και επαγγελματικό επίπεδο. Τουλάχιστον μία από τις συστατικές επιστολές πρέπει να είναι από ακαδημαϊκό ίδρυμα όπου ο αιτών έχει σπουδάσει στο παρελθόν.
 • Προηγούμενες διατριβές/εργασίες και οποιαδήποτε δημοσιευμένη εργασία ακαδημαϊκής σημασίας (εάν υπάρχει).
 • Ατομικές Συνεντεύξεις. Οι συνεντεύξεις εστιάζουν στα κίνητρα, τις δυνατότητες και προσωπικούς στόχους των υποψηφίων.

Για ακαδημαϊκές πληροφορίες σχετικά με το διδακτορικό πρόγραμμα, επικοινωνήστε με τη συντονίστρια του προγράμματος, Δρα Christine Savvidou, στο savvidou.c@unic.ac.cy.

Καταληκτική ημερομηνία: 15 Μαΐου 2023

Έναρξη προγράμματος: Χειμερινό Εξάμηνο 2023 (Οκτώβριος 2023)

Επιπρόσθετες πληροφορίες για τα πρόγραμμα βρίσκονται στην ιστοσελίδα: https://www.unic.ac.cy/tesol-phd-3-years/
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


450