Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ Πανεπιστημίου Λευκωσίας και Stati Generali dell'Innovazione


Σκοπος του Μνημονίου η καθιέρωση ακαδημαϊκής συνεργασίας για προώθηση αμοιβαίων συμφερόντων και ανάπτυξη των διμερών σχέσεων

Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας (UNIC) και η Stati Generali dell'Innovazione (SGI) υπέγραψαν στις 13 Μαρτίου 2023, Μνημόνιο Συνεργασίας.

Το Μνημόνιο Συνεργασίας αποσκοπεί στην καθιέρωση ακαδημαϊκής συνεργασίας για προώθηση αμοιβαίων συμφερόντων και ανάπτυξη των διμερών σχέσεων μεταξύ των συμβεβλημένων μερών, σύμφωνα με την αποστολή και τους στόχους τους, με ιδιαίτερη έμφαση στη διεθνοποίηση.

Αναλυτικότερα, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας και το SGI θα συνεργαστούν για:

  • την ενδυνάμωση επαγγελματιών και κοινού με τη συν-διοργάνωση σεμιναρίων, διαδικτυακών σεμιναρίων, εργαστηρίων ή σύντομων εντατικών προγραμμάτων σε τομείς αμοιβαίου ενδιαφέροντος,
  • την παροχή συνεχούς υποστήριξης σε μαθητές και εκπαιδευτές μέσω ενεργού σχεδιασμού και ανάπτυξης καινοτόμων προγραμμάτων σπουδών,
  • τη διαμόρφωση μελλοντικών συνεργασιών με τη διοργάνωση διαγωνισμών επιχειρηματικότητας, hackathons, για ομάδες με περιορισμένες ευκαιρίες, συμπεριλαμβανομένων NEETs, ατόμων σε απομακρυσμένες περιοχές, ηλικιωμένων κ.λπ.,
  • την ανάπτυξη και εκσυγχρονισμό ενοτήτων μάθησης σε επαγγελματίες δεξιοτήτων, αλλά και αναβάθμιση και επαναπροσαρμογή δεξιοτήτων σε σχέση με τις νέες τεχνολογίες,
  • την υποβολή κοινών προτάσεων για έργα έρευνας και ανάπτυξης σε τομείς κοινού ενδιαφέροντος που χαρακτηρίζονται από διεθνείς, ευρωπαϊκές ή περιφερειακές προοπτικές σημαντικού αντίκτυπου.

Το Μνημόνιο υπέγραψαν εκ μέρους του Πανεπιστημίου ο Πρύτανης, Kαθηγητής Φίλιππος Πουγιούτας και εκ μέρους της Stati Generali dell'Innovazione ο Πρόεδρος, Kαθηγητής Fulvio Ananasso. Στην τελετή υπογραφής παρευρέθηκαν επίσης η Kοσμήτορας και ο Αναπληρωτής Κοσμήτορας της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων, Καθηγήτρια Αγγελική Κοκκινάκη και Καθηγητής Μαρίνος Θεμιστοκλέους, ο Πρόεδρος του Τμήματος Λογιστικής, Οικονομικών και Χρηματοοικονομικής Καθηγητής Πέτρος Λόης και ο Αντιπρόεδρος του Τμήματος Διοίκησης Δρ. Επαμεινώντας Επαμεινώντα.

Κατά την υπογραφή του Μνημονίου, ο Καθηγητής Φίλιππος Πουγιούτας, αφού αναφέρθηκε στις συνεχείς επιτυχίες και τις διεθνείς διακρίσεις του Πανεπιστημίου, σημείωσε: «Στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας έχουμε ως πυξίδα το τετράγωνο της Γνώσης με βασικούς πυλώνες τη διδασκαλία και τη μάθηση, την έρευνα, την καινοτομία και τη διασύνδεση με την κοινωνία και την αγορά εργασίας. Στο πλαίσιο αυτό, οικοδομούμε συνεργασίες με σοβαρούς εταίρους στον τομέα της καινοτομίας και επιχειρηματικότητας, προκειμένου να βελτιώνουμε συνεχώς την ποιότητα της εκπαίδευσης που προσφέρουμε».

Ο Καθηγητής Fulvio Ananasso, Πρόεδρος της Stati Generali dell'Innovazione, εξέφρασε την πεποίθησή του ότι «αυτή η συμφωνία μεταξύ του Πανεπιστημίου Λευκωσίας και της SGI θα φέρει συγκεκριμένα αποτελέσματα όσον αφορά τη συνεργασία σε έργα και πρωτοβουλίες κοινού ενδιαφέροντος, με έμφαση στη νέα Εκπαίδευση (ΕΕΚ) και τις προσεγγίσεις μάθησης, την ανάπτυξη ηλεκτρονικών δεξιοτήτων, προηγμένες τεχνολογικές λύσεις για Έξυπνες Πόλεις / Κοινότητες (IoT, 5G-6G, Geospatial, AI, XR, Digital Twins, Blockchain και Metaverse κ.α.) και γενικά τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό της Κοινωνίας μας, συμπεριλαμβανομένων της υγείας και της υγειονομικής περίθαλψης, της αγροδιατροφής, της προγνωστικής συντήρησης υποδομών ζωτικής σημασίας κ.λπ..

Σχετικά με την πρωτοβουλία SGI

Η SGI ιδρύθηκε στην Ιταλία, ως πρωτοβουλία ενώσεων, κινημάτων, εταιρειών και πολιτών με βασική πεποίθηση ότι οι βέλτιστες ευκαιρίες για ανάπτυξη και κοινωνικοοικονομική πρόοδο των χωρών εμφανίζονται μέσω της καινοτομίας και της δημιουργικότητας των ταλαντούχων ανθρώπων, της αξιοκρατικής αναγνώρισης, της υπέρβασης του ψηφιακού χάσματος και της βελτίωσης των θεσμών μέσω της Ανοιχτής Διακυβέρνησης.
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


315