Απορρόφηση από την αγορά εργασίας των φοιτητών του Πανεπ. Νεάπολις πριν από το Πτυχίο


 Το Γραφείο Διασύνδεσης του Πανεπιστημίου Νεάπολις Πάφου προχώρησε  κατά  το ακαδημαϊκό έτος 2018 - 2019 στην τοποθέτηση φοιτητών του σε φορείς υποδοχής (επιχειρήσεις και οργανισμούς) με δραστηριότητα συναφή με τα προγράμματα  σπουδών τους. Οι τοποθετήσεις, για τις οποίες υπάρχει μέριμνα αμοιβής, πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Έργου «Γραφεία Διασύνδεσης με την Αγορά Εργασίας», στο οποίο συμμετέχει το Πανεπιστήμιο Νεάπολις και το οποίο συγχρηματοδοτείται από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά Ταμεία, μέσω της μονάδας Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου και από εθνικούς πόρους. 

Συγκεκριμένα, 40 φοιτητές από τρία Τμήματα του Πανεπιστημίου Νεάπολις Πάφου (Αρχιτεκτονικής, Τραπεζικής – Λογιστικής και Χρηματοοικονομικών και Διοίκησης Επιχειρήσεων) επέλεξαν το μάθημα της τοποθέτησης, το οποίο περιλαμβάνεται στα προγράμματα σπουδών τους.

Η σημαντικότερη επιτυχία του απολογισμού της δράσης τοποθέτησης είναι η εργοδότηση των φοιτητών του Πανεπιστημίου πριν την απόκτηση του πτυχίου τους, η οποία μάλιστα φτάνει το ποσοστό του  52,5% των συμμετεχόντων, η δε βελτίωση της εργασιακής κατάστασης τους  αγγίζει το  ποσοστό του 66,6%.

 Επίσης, σημαντικό επίτευγμα του Έργου αποτέλεσε η δυνατότητα εξοικείωσης των φοιτητών κατά την διάρκεια των σπουδών τους με το επαγγελματικό περιβάλλον του κλάδου που επέλεξαν να φοιτήσουν  καθώς και  η απόκτηση της απαραίτητης εργασιακής προϋπηρεσίας, η οποία  τους προσδίδει συγκριτικό πλεονέκτημα σχετικά με  άλλους συνυποψήφιους τους στην αγορά εργασίας. 

Παράλληλα το Πανεπιστήμιο Νεάπολις αναδεικνύεται  ως Οργανισμός  πλήρως εναρμονισμένος  με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας, ο οποίος, πέρα από την ακαδημαϊκή αριστεία που επιδιώκει και υπηρετεί, παρέχει τις απαραίτητες  δεξιότητες και γνώσεις στους φοιτητές του για την επιτυχή  ανταπόκρισή τους στις μεταβαλλόμενες προκλήσεις της αγοράς εργασίας.Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter

200