Συμφωνία Συνεργασίας Πανεπιστημίου Νεάπολις Πάφου με Όμιλο Εταιρειών Fourlis


Στις 31 Δεκεμβρίου 2019 πραγματοποιήθηκε στα κεντρικά γραφεία του Ομίλου Εταιρειών Fourlis στην Αθήνα συνάντηση του Καθ. κου Παντελή Σκλιά, Πρύτανη του Πανεπιστημίου Νεάπολις Πάφου με την κα Μαρία Κολοκυθά, Δντρια Ανθρωπίνων πόρων και τα στελέχη της ομάδας ανθρωπίνου δυναμικού του Ομίλου.

Κατά την διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν οι δυνατότητες συνεργειών και προοπτικές  συνεργασίας του επιχειρηματικού με τον ακαδημαϊκό κόσμο και η συναντίληψη εκφράστηκε και επισφραγίστηκε με την υπογραφή Συμφωνίας Συνεργασίας μεταξύ του Πανεπιστημίου Νεάπολις Πάφου και του Ομίλου Εταιρειών Fourlis.

Η συμφωνία προβλέπει την συμμετοχή του Ομίλου Fourlis στο πρόγραμμα τοποθέτησης φοιτητών του Πανεπιστημίου Νεάπολις Πάφου στις θυγατρικές εταιρίες του Ομίλου στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Έργου «Γραφεία Διασύνδεσης με την Αγορά Εργασίας», τη συνεργασία με το Γραφείο Αποφοίτων, τη διασύνδεση και εμπλοκή του με την ακαδημαϊκή κοινότητα του Πανεπιστημίου Νεάπολις καθώς και τη συνεργασία στην υποστήριξη και οργάνωση κοινού ενδιαφέροντος εκδηλώσεων και δράσεων. Προβλέπεται επίσης η σύμπραξη των δύο Οργανισμών για τη δημιουργία και υλοποίηση real life scenarios από τους φοιτητές του Πανεπιστημίου, τα δεδομένα των οποίων θα χρησιμοποιηθούν και διατεθούν προς αμοιβαίο όφελος της ακαδημαϊκής και της επιχειρηματικής κοινότητας.

Το Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου στοχεύοντας σταθερά στην ακαδημαϊκή αριστεία και αμφίδρομη επικοινωνία με την αγορά εργασίας, υλοποιεί το όραμά του ως φορέας καινοτομίας  και ανάπτυξης μέσω της συνεχούς διεύρυνσης και ανάπτυξης του δικτύου των εθνικών και διεθνών συνεργασιών  του.
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter188