Παν. Νεάπολις: Πιλοτική εφαρμογή και μελέτη του Erasmus+ ACT Now στο ΤΕΠΑΚ από τον δρα Μ. Αργυρίδη


Στις 11 Ιανουαρίου 2020, ο Επίκουρος Καθηγητής του Πανεπιστημίου Νεάπολις Πάφου Δρ Μάριος Αργυρίδης διεξήγαγε στο ΤΕΠΑΚ την πιλοτική εφαρμογή και μελέτη του Erasmus+ προγράμματος ACT Now (Κατάρτιση για επαγγελματίες υγείας για την εφαρμογή των αρχών της Θεραπείας Δέσμευσης και Αποδοχής (ACT) για τη διευκόλυνση της προσαρμογής των ασθενών με παθήσεις που επηρεάζουν την εμφάνιση).

Η εκπαίδευση των επαγγελματικών υγείας έγινε σε συνεργασία με το Τμήμα Νοσηλευτικής του ΤΕΠΑΚ και με το Κυπριακό Κέντρο Σχιστιών και Δυσμορφιών Προσώπου MediCleft. Οι συμμετέχοντες ολοκλήρωσαν την ολοήμερη εκπαίδευση και την αξιολόγηση της κατάρτισής τους. Με βάση τις απαντήσεις των συμμετεχόντων και τις απαραίτητες στατιστικές αναλύσεις, η κατάρτιση είχε πολύ θετικό αποτέλεσμα, με τους συμμετέχοντες να επιδεικνύουν τη συνειδητοποίηση του τρόπου με τον οποίο οι αρχές της ACT διευκολύνουν την προσαρμογή των ασθενών με παθήσεις που επηρεάζουν την εμφάνισή τους.

Οι μελλοντικές εκπαιδεύσεις θα υλοποιηθούν όταν ολοκληρωθεί η τελική έκδοση του εκπαιδευτικού υλικού μετά τη συνολική ανατροφοδότηση από όλους τους συμμετέχοντες και εταίρους η οποία προγραμματίζεται εντός Φεβρουαρίου του 2020. Αξίζει να σημειωθεί ότι στο εν λόγω Ευρωπαϊκό πρόγραμμα συμμετέχουν η Κύπρος, η Ελλάδα, η Ρουμανία, η Εσθονία, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Νορβηγία, η Σλοβενία, η Σουηδία, και ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Σχιστιών. Σε περίπτωση που ενδιαφέρεστε για την εν λόγω εκπαίδευση, επικοινωνήστε με τον Μάριο Αργυρίδη στο [email protected].Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter

171