Το Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου Online


Το Πανεπιστήμιο Νέαπολις Πάφου έχοντας ως πρώτο μέλημα την υγεία και ασφάλεια της ακαδημαϊκής του κοινότητας, αλλά και της ευρύτερης κοινωνίας της Πάφου αναστέλλει από την Παρασκευή 13.03.2020 έως την Κυριακή 22.03.2020 την διδασκαλία και όλες τις παράπλευρες ακαδημαϊκές δραστηριότητες των συμβατικών Προγραμμάτων Σπουδών του.

 Η διδασκαλία των ως άνω Προγραμμάτων  θα συνεχίσει να υλοποιείται μέσω των σύγχρονων και προηγμένων ηλεκτρονικών μέσων του Πανεπιστημίου, εξ αποστάσεως, σύμφωνα με το εγκεκριμένο ωρολόγιο Πρόγραμμα Σπουδών και τα κριτήρια διασφάλισης ποιότητας.

Οι ανωτέρω ρυθμίσεις ισχύουν υπό την αίρεση οιονδήποτε περαιτέρω οδηγιών ή συστάσεων των αρμοδίων κρατικών αρχών και οργάνων.

 Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter

201