Πανεπιστήμιο Νεάπολις: Σε πλήρη λειτουργία οι ακαδημαϊκές και διοικητικές υπηρεσίες


Σε πλήρη λειτουργία βρίσκονται οι ακαδημαϊκές και διοικητικές υπηρεσίες του Πανεπιστημίου Νεάπολις Πάφου αξιοποιώντας τις νέες τεχνολογίες και την ηλεκτρονική υποδομή του ιδρύματος. Το σύνολο των προγραμμάτων σπουδών, προπτυχιακών και μεταπτυχιακών, συμβατικών και εξ αποστάσεως , παρέχεται χωρίς κανένα κώλυμα αξιοποιώντας την ψηφιακή υποδομή και τεχνογνωσία του Πανεπιστημίου και την εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Παράλληλα, προσφέρεται, ηλεκτρονικά, χωρίς φυσική παρουσία, το σύνολο των υπηρεσιών του στις οποίες συμπεριλαμβάνονται τόσο η υποστήριξη προς τους φοιτητές και το ακαδημαϊκό προσωπικό, όσο και τα υπόλοιπα Τμήματα του Πανεπιστημίου στα οποία συμπεριλαμβάνονται το Τμήμα Εγγραφών και το Λογιστήριο. Για τη συνολική λειτουργία του Πανεπιστημίου τηρούνται απαρέγκλιτα οι οδηγίες και οι πρόνοιες που λαμβάνονται σε καθημερινή βάση από τις αρμόδιες αρχές και όργανα της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Νεάπολις Πάφου Καθηγητής Παντελής Σκλιάς δήλωσε «Εκφράζω την πλήρη ικανοποίησή μου για το γεγονός ότι το Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου ανταποκρίνεται με υψηλό αίσθημα ευθύνης , επαγγελματισμού και ακαδημαϊκής επάρκειας  στο πολύπλοκο περιβάλλον που διαβιούμε. Το σύνολο των στελεχών του Πανεπιστημίου, ακαδημαϊκό προσωπικό και διοικητικοί λειτουργοί δίνουν με σύμπνοια και υψηλό αίσθημα ευθύνης τον καλύτερο εαυτό τους για να συνεχίσει το Πανεπιστήμιο να προσφέρει υψηλής ποιότητας ακαδημαϊκές υπηρεσίες».Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter

152