Παν. Νεάπολις: Η ακαδημαϊκή διαδικασία και οι τελικές εξετάσεις θα ολοκληρωθούν χωρίς καθυστέρηση


Το Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου ενημερώνει ότι οι ακαδημαϊκές και διοικητικές υπηρεσίες του βρίσκονται σε πλήρη λειτουργία αξιοποιώντας τις νέες τεχνολογίες, τις ηλεκτρονικές υποδομές του και την σημαντική τεχνογνωσία του διοικητικού και ακαδημαϊκού προσωπικού του για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση και παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών.

Για την διεξαγωγή των  ενδιάμεσων  εξετάσεων  των μαθημάτων υιοθετήθηκαν από το Πανεπιστήμιο εναλλακτικές μορφές αξιολόγησης, απόλυτα συμβατές με τα διεθνή πρότυπα, με την εφαρμογή βέλτιστων ακαδημαϊκών πρακτικών διασφαλίζοντας την ποιοτική, αποτελεσματική και προσαρμοσμένη στις ιδιαίτερες συνθήκες αξιολόγηση των φοιτητών του.

Το Πανεπιστήμιο ολοκληρώνει το σύνολο της ακαδημαϊκής διαδικασίας καθώς και τις τελικές εξετάσεις, χωρίς καθυστερήσεις, σύμφωνα με το αρχικό ακαδημαϊκό ημερολόγιο ενσωματώνοντας στη διαδικασία των τελικών εξετάσεων εκείνα τα κριτήρια ποιότητας, τα οποία ανταποκρίνονται στα διεθνή ευρωπαϊκά πρότυπα και τις κατευθυντήριες γραμμές για ποιότητα στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση όπως αυτά διατυπώθηκαν στις κατευθυντήριες γραμμές του Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτερη Εκπαίδευση, (ΔΙΠΑΕ) όπως αυτά ανακοινώθηκαν στις 31 Μαρτίου 2020 (www.dipae.ac.cy/index.php/el/nea-ekdiloseis/anakoinoseis-el/511-31-03-2020 final-exams-koronoios).

Το Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου σε αυτή τη δύσκολη περίοδο αναδεικνύεται σε πυλώνα κοινωνικής σταθερότητας, ασφάλειας, συνέπειας, αξιοπιστίας και ακαδημαϊκής πρωτοπορίας.Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter

156