ΦΩΣ Παν. Κύπρου: Το TRUST-PV επιλέγηκε για χρηματοδότηση στο πλαίσιο του Ορίζοντας 2020 για την Ενέργεια


 Μια νέα συνεργασία μεταξύ εννέα ευρωπαϊκών χωρών, φέρνει κοντά οργανισμούς από την Ιταλία, Βέλγιο, Κύπρο, Γερμανία, Ελλάδα, Λιθουανία, Γαλλία, Ολλανδία και Ηνωμένο Βασίλειο, για την υλοποίηση του ερευνητικού έργου “TRUST-PV” για την «Αύξηση φιλικής ενσωμάτωσης αξιόπιστων φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων λαμβάνοντας υπόψη τα διαφορετικά τμήματα της αγοράς» (Increase Friendly Integration of Reliable PV plants considering different market segments, TRUST-PV). Το έργο επιλέγηκε για χρηματοδότηση από τον Εκτελεστικό Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Καινοτομία και τα Δίκτυα, στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζοντας 2020» για την Eνέργεια.

Το έργο συντονίζει η Ευρωπαϊκή Ακαδημία του Bolzano (EURAC-Ιταλία) και η κοινοπραξία αποτελείται από τους ακόλουθους εταίρους από τους τομείς της έρευνας, της βιομηχανίας, των επιχειρήσεων και οργανισμούς: Διαπανεπιστημιακό Κέντρο Μικρο-ηλεκτρονικής (IMEC-Belgium), Ερευνητική Μονάδα Ενεργειακής Αειφορίας «ΦΩΣ» του Πανεπιστημίου Κύπρου (FOSS-Κύπρος), BayWa r.e. Operation Services S.r.l. (Ιταλία), TUV Rheinland Energy GmbH (Δανία), Inaccess Networks S.A. (Ελλάδα), 3E (Βέλγιο), PVcase UAB (Λιθουανία), Reuniwatt SAS (Γαλλία), DSM Advanced Solar B.V. (Ολλανδία), Epia Solarpower Europe (SPE-Βέλγιο), Raptech SRL (Ιταλία), Saidea SRL (Ιταλία), Enel Green Power SPA (EGP-Ιταλία), Solar Century Holdings Ltd (Ηνωμένο Βασίλειο), Huawei Technologies Duesseldorf GmbH (Γερμανία), Above Surveying Ltd (Ηνωμένο Βασίλειο), Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο του Delft (TUD-Ολλανδία), Innosea (Γαλλία) and Solar Monkey B.V. (Ολλανδία). Η συνολική χρηματοδότηση του έργου ανέρχεται στα €9.969.043,63 και η χρηματοδότηση για το Πανεπιστήμιο Κύπρου ανέρχεται στις €311.625,00.

 

Κύριος στόχος του έργου “TRUST-PV” είναι να συμβάλει στην αύξηση της απόδοσης και της αξιοπιστίας μικρής και μεγάλης κλίμακας φωτοβολταϊκών συστημάτων. Οι δραστηριότητες περιλαμβάνουν την ανάπτυξη και βελτίωση σχεδίων Λειτουργίας και Συντήρησης (Operations and Maintenance, O&M), ανάπτυξη βελτιωμένων μοντέλων εκτίμησης της παραγωγής ενέργειας καθώς και εργαλεία ταυτοποίησης και κατηγοριοποίησης σφαλμάτων που μπορούν να προέρχονται τόσο από τους μετατροπείς όσο και από τα πλαίσια. Το πρόγραμμα έχει απώτερο σκοπό τη μεγιστοποίηση της ενσωμάτωσης της Φ/Β τεχνολογίας στο δίκτυο και τη διασφάλιση της αξιοπιστίας του δικτύου.

 

Το έργο “TRUST-PV” βρίσκεται ανάμεσα στα 15 που επέλεξε ο Εκτελεστικός Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Καινοτομία και τα Δίκτυα (INEA) για χρηματοδότηση στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζοντας 2020» για θέματα που σχετίζονται με λύσεις ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Τα έργα αυτά αντιπροσωπεύουν ένα συνδυασμό δράσεων συντονισμού και στήριξης και δράσεων καινοτομίας που βρίσκονται κοντά στην αγορά. Το “TRUST-PV” στο οποίo συμμετέχει η Ερευνητική Μονάδα Ενεργειακής Αειφορίας «ΦΩΣ» του Πανεπιστημίου Κύπρου θα ξεκινήσει τις εργασίες του αρχές Σεπτεμβρίου 2020.

 

Για περισσότερες πληροφορίες: https://ec.europa.eu/inea/en/news-events/newsroom/€93-million-awarded-to-horizon-2020-energy-projects

 

           

 
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter239