Πανεπιστήμιο Νεάπολις: Επιτυχία σε μία Mεταβαλλόμενη Aγορά Eργασίας με το Νεάπολις ΜΒΑ


Σε μία μεταβαλλόμενη αγορά εργασίας, στόχος του Μεταπτυχιακού στην Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ) του Πανεπιστήμιου Νεάπολις Πάφου είναι να σας εφοδιάσει με όλα τα προσόντα ώστε να μπορείτε να ανταποκριθείτε στις  σύγχρονες προκλήσεις και να πετύχετε επαγγελματικά .   

Το MBA είναι ένα ιδιαίτερα ξεχωριστό πρόγραμμα που περιλαμβάνει τη μελέτη των χρηματοοικονομικών, του μάνατζμεντ, του μάρκετινγκ και άλλων συναφών επιστημονικών κλάδων. Το Mεταπτυχιακό στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA) είναι διαμορφωμένο με τρόπο που να παρέχει στους φοιτητές του γνώσεις και δεξιότητες σε ένα περιβάλλον, το οποίο αναπτύσσει την ικανότητα των φοιτητών να λαμβάνουν αποφάσεις σχετικές με τον τομέα τους, να εμβαθύνουν και να διευρύνουν τις γνώσεις τους στη λειτουργία και διοίκηση των επιχειρήσεων.  

Το MBA στοχεύει να αναπτύξει στους φοιτητές την ικανότητα έρευνας και ανάλυσης, σύνθεσης και δημιουργικότητας, τονίζοντας παράλληλα τη ζωτική σημασία της πληροφόρησης και της τεχνολογικής ανάπτυξης, και ευαισθητοποιώντας τους σε ηθικά, κοινωνικά, περιβαλλοντικά και διεθνή προβλήματα που επηρεάζουν τις διοικητικές αποφάσεις.  

Το ΜΒΑ προσφέρει ένα ξεχωριστό ψηφιακό εκπαιδευτικό ταξίδι μέσα από πλατφόρμες προσομοίωσης και μία μοναδική εκπαιδευτική εμπειρία μέσω συνεργασιών με κορυφαίες επιχειρήσεις όλων των κλάδων. Για το λόγο αυτό το MBA έχει εμπλουτιστεί με διαλέξεις από υπεύθυνους επιχειρήσεων και ειδικούς στην αγορά εργασίας. Επιπλέον, οι φοιτητές επωφελούνται από εφαρμοσμένα και ερευνητικά προγράμματα τα οποία τρέχει των υψηλών προσόντων διδακτικό προσωπικό. 

 
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter

422