Πανεπιστήμιο Νεάπολις: Νέες τάσεις και δεξιότητες στην επιχειρηματικότητα


Στο συνεχές εξελισσόμενο οικονομικό και χρηματοοικονομικό περιβάλλον, για να παραμείνουν ανταγωνιστικές και να ανταπεξέλθουν στις καινούριες προκλήσεις, ευκαιρίες και τάσεις που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις, καλούνται να διαμορφώσουν ανάλογα τον σχεδιασμό τους. Σχεδιασμό, που έχει να κάνει με διάφορους τομείς, όπως η χρηματοδότηση, το marketing και η διαχείριση ανθρωπίνων πόρων. Κάτω από αυτό το πρίσμα η διαδικτυακή σειρά σεμιναρίων που οργανώνει η Σχολή Οικονομικών, Διοίκησης και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Νεάπολις Πάφου, αναλύει τις διάφορες τάσεις στην χρηματοδότηση των επιχειρήσεων, όπως είναι η αποκεντρωμένη χρηματοδότηση βασισμένη στην χρηματοοικονομική τεχνολογία (FinTech). Επίσης παρουσιάζονται τα προσόντα και ικανότητες που πρέπει να κατέχουν οι εργαζόμενοι, και αναλύονται τα καινοτόμα μέσα στην προώθηση προϊόντων. Κατά συνέπεια, στο καινούριο περιβάλλον που διαμορφώνεται παρέχονται νέες οδούς για την επιχειρηματικότητα και δημιουργούνται ευκαιρίες για παγκόσμια ανάπτυξη.  

Πρόγραμμα Ομιλητών: 

Ομιλητής 

Θέμα 

Ημερομηνία 

Γλώσσα Διάλεξης 

Nick Demos, Elgar Group, Canada  

Information Assymetry and Capital Attraction 

30 Σεπτεμβρίου 2020, 19:00 

 

Ελληνικά 

Άγγελος Χατζηφιλίππου, Beepextra 

Cryptocurrency Mass Adoption - Problems and Solutions 

13 Οκτωβρίου 2020, 19:00  

Ελληνικά 

 Ιωάννης Πολλάλης, Καθηγητής, Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης, 

Πανεπιστήμιο Πειραιώς  

Digital Transformation & New Marketing Opportunities 

13 Νοεμβρίου 2020, 19:00  

Ελληνικά 

Christopher Moon, Senior Lecturer in Entrepreneurship, Middlesex University 

Entrepreneurial Mindset and Sustainability 

24 Νοεμβρίου 2020, 19:00  

 

Αγγλικά 

 

 

 

Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter


185